Ohlášky 22. 4. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pomoc lidem postiženým válkou vybralo 87 790,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes v 16. hodin bude zde v kostele koncert ke „Dni země“. Vystoupí zdejší umělci.

V pondělí je adorační den ve Študlově. Nejsvětější svátost bude vystavena v poledne. Zakončení bude společnou adorací v 17:30 a mší svatou v 18 hodin.

Pohřeb paní Františky Štvrtecké z Klobouk bude v úterý v 15 hodin.

Ve středu v 18 hod budou biblické tance.

Ve čtvrtek bude ministrantská schůzka.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude v Pastoračním domě setkání rodičů dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.

Žehnání motorkářům bude v sobotu ve 13 hodin.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na Pastorační dům. (Jsou teď sbírky často, přispějte podle  svých možností.)

Pietní bohoslužba na Vařákových pasekách bude příští neděli ve 14 hodin.

Zveme všechny na duchovní akci s názvem Najdi se!. Hlavním tématem bude identita muže a ženy, a celkově sebepřijetí. Akce se uskuteční ve Slavičíně 28. 4. 2018 od 14:00. Další info na plakátcích a na internetu.

Slavnost manželství. V neděli 13. května na hrubé mši svaté proběhne slavnost manželství, kde budou mít možnost obnovit svůj manželský slib manželé z naší farnosti. Páry, které slaví letos jubilejní výročí a chtějí své výročí při mši oslavit, ať se zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách nebo v Centru pro rodinu (páry z vesnic se musí přihlásit v Kloboukách!!). Ostatní páry zveme k účasti na této mši svaté.

8. května – v úterý – pojedeme na farní pouť. Místo se ještě upřesní. (Předběžně by to mohla být Rájecká Lesná na Slovensku.) Zájemci se přihlašujte v sakristii.

Pořad bohoslužeb

Related posts