Ohlášky 8. 4. 2018

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

Minulou neděli se vybralo na kněžský seminář v Olomouci 93.910,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra (to je v pondělí) je „Slavnost Zvěstování Páně“ (doporučený svátek), mše svaté budou pouze v Kloboukách ráno a večer.

Zveme děti a rodiče na mši svatou pro děti, ve středu v 17:00. Všechny také srdečně zveme na cestu Světla, která začíná přede mší v kostele v 16.30. Vítáme také posily do scholičky, zkouška ve středu od 15:30 na kaplance.

Ve středu v 18 hod budou v pastoračním domě biblické tance.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11 hodin Klaudie Kudelová z Valašských Klobouk a Ondřej Boček ze Slavičína.

Příští neděli bude sbírka ČBK na „pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu“

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky