Ohlášky 25. 3. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 72 820,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes se vybírají kasičky s Postní almužnou. Kdo jste zapomněli, přineste je kdykoliv kolem bohoslužeb do sakristie.

Příležitost ke svátosti smíření je ještě v pondělí v Nedašově a v úterý v Brumově.

Pohřeb paní Hedviky Nedavaškové z Lipiny bude v pondělí ve 14:30 ve farním kostele.

Pohřeb paní Ludmily Matyášové z Klobouk bude v úterý ve 14:30 v Lačnově.

Úklid kostela na svátky bude v úterý od 9 hodin.

Ve středu v 18 hod bude modlitba biblických tanců.

Společná adorace bdění s Kristem v Getsemanské zahradě, bude na Zelený čtvrtek ve farním kostele ve 20:30 hodin.

Společná modlitba ranních chval z breviáře bude v pátek a sobotu v 7:30.

Nácvik ministrantů na obřady bude v pátek a v sobotu v 10:00 ve farním kostele.

Nácvik lačnovských ministrantů na velkopáteční obřady bude v pátek v 10 hodin v kostele v Lačnově.

Velký pátek je den přísného postu. Půst od masa zavazuje od 14 let, půst újmy zavazuje od 18 do 60 let. Půst újmy nezavazuje diabetiky, těhotné a kojící ženy.

Pobožnost křížové cesty začíná na Velký pátek ve 14:30, obřady v 15 hodin.

„Boží hrob“ bude otevřený k tiché modlitbě na Bílou sobotu od 8 do 18 hodin.  Velikonoční vigilie začíná ve 20 hodin. Zkouška spojených schól na Velikonoční vigilii bude v sobotu v 18:30 na pastoračním domě.

Příští neděli bude při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.

V sobotu 7. 4. bude v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Z Valašska pojede zvláštní vlak, na který je potřeba se přihlásit. Více informací je na webových stránkách Pochodu pro život.

V sobotu 7. 4. bude v Brumově ples pro mladé Densing Ívnyng. Informace jsou na plakátcích a na Facebooku

Pořad bohoslužeb

Related posts