Ohlášky 18. 3. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne zve mládež naše farníky na postní putování kříže do Drnovic. Sraz je ve 14:30 u farního kostela. Návrat zpět je zařízen osobními auty.

Zítra v pondělí je „Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie“, doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté budou pouze ráno a večer ve farním kostele v Kloboukách. Mše svaté v Lačnově a ve Študlově nebudou z důvodu pohřbu maminky pana faráře. Smuteční oznámení je na vývěskách.

Na pohřeb do Přerova – Předmostí je objednán autobus, který bude odjíždět z náměstí od kašny ve Valašských Kloboukách již v 11:30 hodin. Je třeba se přihlásit na faře do nedělního poledne. (Zde v Kloboukách se můžete přihlašovat teď po mši svaté v zákristii!)

V úterý 20. 3. v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Příští neděle je květná – pašijová, přineste si ratolesti k posvěcení.

Zveme rodiny s dětmi na Květnou neděli na společnou křížovou cestu. Sraz bude v 15:00 u viaduktu směrem na klobucké rybníky. Křížová cesta povede po zpevněné asfaltové cestě vhodné pro kočárky a všechny, kdo místo nohou používají kola. Další informace jsou na plakátcích.

Prosíme ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

Mladí děkanátu moc děkují ochotným farníkům za buchty a jiné občerstvení, kterými jste podpořili setkání mládeže. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Related posts