Ohlášky 4. 3. 2018

Minulou neděli se při sbírce „Svatopetrský haléř“ vybralo 70 270,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý nebude mše sv. z důvodu, že je kněžský den v Olomouci.

Ve středu bude mše svatá pro děti a to v 17 hodin. Ale už v 16:30 začne s dětmi křížová cesta. Přijďte včas. Přineste si prosím doma vyrobený křížek o velikosti dlaně dospělého člověka. Při výrobě kříže na něj můžeme vložit náš úmysl. Další informace jsou na plakátcích.

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku. Pozor změna: Nemocné v Lačnově budeme navštěvovat v pondělí.

Postní duchovní obnova proběhne v sobotu v Klobučanu: registrace pro přihlášené bude od 8 hodin, děti je třeba odevzdat v Pastoračním domě do 8.45 hod. Do úterka je ještě možné se elektronicky přihlásit. Buchty ke kávě vítáme.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Hostem bude P. Marek Orko Vácha. V 18 hodin bude mít v Klobučanu přednášku na téma „Boží království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte.“ Po přednášce bude večer chval. Na přednášku a na chvály jste všichni srdečně zváni. Více informací na internetu a na plakátcích.

Mládež zve farnost na postní putování kříže do Drnovic. Sraz bude v neděli 18. 3. v 14:30 u farního kostela.

Vyšel farní Zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Related posts