Ohlášky 25. 2. 2018

Dnes je sbírka „Svatopeterský haléř“, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve středu v 18 hod. budou v Pastoračním domě biblické tance.

Pohřeb pana Břetislava Ptáčka, rodáka z Lipiny, bude ve čtvrtek v 15 hodin.

V pátek bude prvopáteční adorace s chválami.

První sobota v měsíci – další v rámci pobožnosti devíti prvních sobot.

Tradiční Křížová cesta na Dělanovec, bude v sobotu 3.3.2018 Sraz v 13.00 u kaple v Poteči. Přijďte v doprovodu scholy prožít křížovou cestu v přírodě

V postní době se máme zříci zábav, ale přesto doporučujeme návštěvu kina, a to příští neděli 4. 3. v 16:30 hodin. Bude se promítat film o dominikánech, nazvaný „Psi Páně“.

Příští středu 7. 3. bude v 17 hodin ve farním kostele mše svatá pro děti. Přineste si prosím doma vyrobený křížek o velikosti dlaně dospělého člověka. Při výrobě kříže můžeme na něj vložit náš úmysl. Další informace jsou na plakátcích.

Postní duchovní obnova s dominikánem P. Jindřichem Poláčkem v sobotu 10. března. Poslední možnost odevzdat přihlášku je příští neděli 4. března.

Pan farář chystá pouť do Svaté země. Bude od 20. do 27. září 2018 za průvodcovství otce Mira Labače. Bylo by dobré se přihlásit na faře nejlépe do konce března. (Ale je možno i později). Je třeba nahlásit číslo pasu a složit zálohu 9 tisíc korun. Zároveň dostanete předběžný program pouti. Pana faráře hledejte na faře mimo pondělí a úterý.

Pořad bohoslužeb

Related posts