Ohlášky 18. 2. 2018

Prosba – kdo by věděl kde ještě rostou pravé „kočičky“ ke svěcení na květnou neděli a byl ochoten je už nachystat, budeme mu vděční.

V úterý v 16 hod bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Pohřeb pana Alojze Matochy z Klobouk bude ve čtvrtek ve 14:30 farním kostele.

Mše svatá pro mládež bude v pátek ve 20 hodin v kostele.

Příští neděli bude sbírka „Svatopeterský haléř“.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude 10. března v KD Klobučan. Přednášet bude P. Jindřich Poláček OP  Přihlášky si berte v zákristii a cena je 150,- korun.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Více informací je na Facebooku a na plakátcích.

V druhé polovině října bude farní pouť do Svaté země. Zájemci ať se hlásí u pana faráře.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky