Ohlášky 11. 2. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 79. 410,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes po mši svaté si můžete u (bočního) vchodu vyzvednout „kasičky“ pro postní almužnu, bližší informace jsou na letáku mezi lavicemi nebo na nástěnkách.

Ve středu začíná postní doba, mše svaté budou dle rozpisu ve všech kostelích. Popeleční středa je také dnem přísného postu – půst od masa a půst újmy.

Na popeleční středu nebudou biblické tance.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude 10. března v KD Klobučan. Přednášet bude P. Jindřich Poláček OP.  Přihlášky si berte v zákristii a cena je 150,- korun.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky