Ohlášky 4. 2. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

V neděli 4. 2. odpoledne bude ve farním kostele koncert skvělého Zboru svetej Cecílie z Nového Města nad Váhom. Koncert je dnes v 16 hodin. Kvalitní kulturní zážitek je zaručen. Vstupné dobrovolné.

Mše svatá pro děti bude ve středu v 17 hodin ve farním kostele.

Pohřeb paní Boženy Sýkorové z Klobouk bude ve čtvrtek ve 14 hodin.

Čtvrteční mše svatá ve Študlově bude výjimečně v 16 hodin.

V pátek bude sloužit večerní mši svatou novokněz P. Jan Berka. Po mši svaté místo adorace bude udělovat novokněžské požehnání.

V sobotu nebude mše sv. ráno, ale až večer s udělováním svátosti pomazání nemocných, při příležitosti světového dne nemocných. Přivezte své nemocné k této příležitosti.

V sobotu v deset hodin bude mše sv. v penzionu.

V neděli 11. února v 15:00 proběhne v pastoračním domě ve VK Misijní jarmark. Děti z Misijního klubka budou prodávat své výrobky, které bude možné zakoupit za dobrovolnou cenu. (Výtěžek bude použit na podporu misií.) O hudební doprovod se postarají spojené scholy z Valašských Klobouk a ze Študlova.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Pořad bohoslužeb

Related posts