Ohlášky 21. 1. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 86 180,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Věry Urbánkové z Klobouk bude v pátek ve 14 hodin ve farním kostele.

Mše svatá pro mládež bude v pátek 26. 1. ve 20 hodin v kostele.

V sobotu v 8 hodin budeme uklízet betlém a odstrojovat stromky. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci.

Tradiční Pepův Pohár ve fotbale (přihláška) a volejbale (přihláška) bude v sobotu 10. 2. v hale Gymnázia ve Valašských Kloboukách. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Lístky na ples do Študlova (27. 1.) jsou ještě na Centrum pro rodinu.

Centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který začne 12. února 2018. Kurz je pro všechny manžele, bez rozdílu délky manželství. Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat dál. Cena celého kurzu je 2000 Kč za pár. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Related posts