Silvestrovské ohlášky

Ve sbírce na Hod Boží vánoční se vybralo 118 000,- korun. Díky vaši štědrosti jsme nakonec mohli splatit o 425 tisíc více oproti splátkovému kalendáři. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 Ve středu v 17 hodin Vás zveme na mši sv.  pro děti do farního kostel. Téma bude svátost křtu. Prosíme rodiče, aby dětem zjistili datum křtu a napsali na lísteček i s křestním jménem. Při mši sv. je poneseme v obětním průvodu jako připomínku na náš křest, kdy jsme se stali Božími dětmi. Přijďte, těšíme se na Vás.

Tuto středu 3. ledna v 18 hod jsou Biblické tance v Pastoračním domě.

Ve čtvrtek nebude ministrantská schůzka.

V pátek nebudou chvály, ale klasická adorace.

V pátek v 19 hodin v Pastoračním domě bude otevřený Projekt pro mladé. Jsou zváni všichni bez rozdílu věku, které zajímá, jak Projekt probíhá.

V sobotu 6.1. je Slavnost Zjevení Páně – doporučený zasvěcený svátek, (mše svatá ráno a večer – pokračujeme dál v pobožnosti devíti mariánských sobot).

V sobotu ve 14 hodin bude pohřeb pana Karla Trčky z Tichova.

V sobotu bude Křesťanský ples v Klobučanu. Ještě jsou nějaká volná místa!

Charita Valašské Klobouky oznamuje vedoucím tříkrálových skupinek, že materiál pro obchůzku se bude vydávat v pátek pro večerní mši svaté na kaplance. Odevzdání pokladniček a věcí proběhne jako tradičně na nedělní večerní mši svaté 7. ledna. Zároveň děkujeme všem, kteří přijmou naše koledníky v průběhu příštího víkendu ve svých domovech a přejeme hojnost Božího požehnání do nového roku.

Od nového roku nebude bývat ve středu otevřená volná herna, volná herna zůstává otevřená jen v pondělí dopoledne.

Vstupenky na farní ples do Študlova, který bude 27. ledna se budou prodávat od příští neděle ve farní kavárně, mimo neděle v Centru pro rodinu. Cena 100 Kč.

Vyšel silvestrovský farní Zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky