Ohlášky 24. 12.

Upozornění při mši sv. v 7:00 a v 8:45 – ve farním zpravodaji je chybně uvedeno, že dnes není mše svatá o půl jedenácté. Prosím, upozorněte své příbuzné, že jak bylo minulou neděli hlášeno, dnes je dopolední pořad bohoslužeb jako obvykle – není naopak letos dětská „půlnoční“ v 15. hodin.

Zítra na Hod Boží vánoční bude letos poslední sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

V úterý na sv. Štěpána není mše svatá večer.

Tradiční Štěpánské chvály budou v úterý 26. 12. od 18:30 ve farním kostele. Po chválách bude posezení s kapelou H.U.M.O.R. v Pastoračním domě. Další informace jsou na plakátu.

Ve středu není mše svatá v Tichově pouze v Poteči

Ve čtvrtek není mše sv. ve Študlově

Mše svatá pro mládež bude v pátek v 19 hodin ve Študlově. Po mši svaté bude v KD Študlov následovat zábavný večer Crazy party. Více informací na internetu.

Minulý rok proběhl kurz pro pastorační pomocníky. Na základě absolvování tohoto kurzu  udělil otec arcibiskup dovolení podávat svaté přijímání Davidu Cahlovi, Dominiku Juřicovi, Janu Strnadovi a Emilu Řemeslníčkovi.

Farnost Štítná pořádá v dubnu pouť do Lurd. Informace jsou zde.

Betlémské světlo si můžete vzít v kostele.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky