Ohlášky 10. 12. 2017

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 93 440,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne v 16. hodin bude ve farním kostele koncert „barokní hudby“. Všichni jste srdečně zváni. (Také je dnes koncert v Klobučanu a to v 18 hodin.)

Prosíme klobucké ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

V Poteči budou „roráty“ ve středu při mši svaté. Vezměte si s sebou lampičky.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý v 16 hodin

Zpovědní den farnosti bude v sobotu 16. 12.

Pořad bohoslužeb

Related posts