Ohlášky 3. 12. 2017

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Aloisie Šeré z Lačnova bude v Lačnově v pátek ve 14 hodin.

Mše svatá v Lačnově bude výjimečně ve čtvrtek v 18 hodin (v pátek nebude)

V pátek 8. 10. bude ve Študlově v baru U Lukášů přednáška o chození po Alpách. Začátek je v 18:00.

V sobotu 9. prosince bude adventní duchovní obnova, tentokrát na Pastoračním domě a v kostele.  Vede P. Ivan Šulík. Do středy se můžete přihlásit zde. Na obnově bude prodej křesťanské literatury.

V sobotu 9. 12. bude v Dolní Lhotě (pozor změna) adventní vigilie pro mladé. Začátek je v 15 hodin v kostele. Vigilii povede P. Petr Káňa. Informace jsou na plakátcích na internetu.

Ve středu v 17 hodin bude ve farním kostele mše svatá pro děti. Prosím přineste si lampičky. Na památku štědrosti sv. Mikuláše se budeme obdarovávat vzájemně. Přineste prosím do košíčku do kostela nějakou maličkost, co potěší i druhého. Po mši svaté bude na pastoračním domě promítání o sv. Mikuláši. Další informace jsou na plakátech.

V době adventní budou ve farním kostele v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

Příští neděli v 16. hodin bude zde v kostele adventní koncert barokní hudby. Účinkují místní umělci – více informací naleznete na nástěnkách. Jste srdečně zváni.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky