Ohlášky 26. 11. 2017

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Ve středu 29. 11. v 18 hod bude v sále Pastoračního domu tvoření adventních věnců, zároveň bude v suterénu ping-pong pro chlapy. Potřebný materiál si vemte s sebou.

V pátek 1. prosince (1 pátek v měsíci) nebudou „chvály“, jenom kratší adorace a svátostné požehnání. Po technické přestávce ve 20. hodin začne koncert v rámci mikulášského jarmeku.

V sobotu večer bude mše svatá v rámci pobožnosti devíti mariánských sobot – pobožnost začíná v 17. hodin.

V neděli 3. 12. v 16. hodin proběhne na Inkubátoru rozsvícení adventní svíce a v 16:30 hodin začne v kostele závěrečný koncert na ukončení valašského jarmeku.

V sobotu 9. prosince bude adventní duchovní obnova, tentokrát na Pastoračním domě a v kostele.  Vede P. Ivan Šulík. Přihlašujte se v sakristii nebo na webových a facebookových stránkách co nejdříve. (komentář – vyzvat lidi, aby si udělali čas, namotivovat) Na obnově bude prodej křesťanské literatury.

V sobotu 9. 12. bude v Nedašově adventní vigilie pro mladé. Začátek je v 15 hodin v nedašovském kostele. Vigilii povede P. Petr Káňa. Informace jsou na plakátcích na internetu.

V sakristii si můžete koupit nástěnné kalendáře.

Od zítřka zapisujeme intence mší svatých na celý příští rok.

Pořad bohoslužeb

Related posts