Neděle Božího slova 2021

Neděle Božího slova

Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili
každý rok jako neděli Božího slova. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“

Připravte se na neděli Božího slova

Biblická křížovka

Vyluštěte tuto křížovku a a pošlete nám ji. Úspěšné řešitele čekají odměny

ZDE

Boží slovo v liturgii

Krátké video o čtení z Bible při mši svaté.

ZDE


Příběh sv. Jeronýma

papež František vypráví o lásce sv. Jeronýma k Písmu

ZDE

Kázání k neděli Božího slova

doc. Petr Chalupa, biblista

ZDE

Apoštolský list o Neděli Božího slova

papež František

ZDE

Related posts