1. sv. přijímání

Organizace přípravy  

Základní předpoklady prvokomunikanta

      Základní modlitby, které děti mají znát

 

Organizace přípravy 

 Průběžná příprava rodičů a dětí (setkání na Pastoračním domě)

 • Předpokládáme 5 setkání s rodiči a 5 setkání s dětmi na PD. 
 • Termíny budou zveřejněny a zaslány e-mailem

Základní předpoklady prvokomunikanta

 • Pravidelná účast na nedělní mši svaté
 • Bezchybná znalost „Desatera“
 • Znalost základních odpovědí při mši svaté
 • Nerušit na mši svaté

Základní modlitby k 1. sv. přijímání

Tyto modlitby se děti naučí doma.  

 • Otče náš – kancionál č. 001
 • Zdrávas Maria – kancionál č. 004
 • Odpovědi při mši sv. – kancionál „MEŠNÍ ŘÁD“ (s. 53-66)
 • Pod ochranu Tvou – kancionál č. 008
 • Věřím v Boha – kancionál č. 002
 • Anděle Boží – kancionál č. 010
 • Desatero – na začátku kancionálu v oddílu „Život z víry“
 • Zdrávas Královno – kancionál č. 007