Svátosti

Křest

Křest dítěte je třeba domluvit měsíc dopředu. O křest mohou požádat věřící rodiče bydlící v naší farnosti. Křest bez mše sv. bývá v sobotu, křest ve mši sv. bývá v neděli. Příprava rodičů bývá ve středu v 16 hodin.

Biřmování

Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. V naší farnosti bývá svátost biřmování obvykle jednou za dva roky. Biřmován může být každý, kdo tuto svátost dosud nepřijal, absolvoval přípravu a dovršil 18 rok věku. Aktuálně příprava na biřmování neprobíhá. Poslední biřmování bylo v dubnu 2017.

Eucharistie

Společené slavení Eucharistie je jádrem křesťanského života. Liturgie je vrchol a pramen činnosti církve. Společné slavení mše svaté ve farnosti najdete v sekci bohoslužby.

Svátost smíření

Zpovídáme každý den mimo neděle minimálně půl hodiny přede mší svatou. V naléhavých případech kdykoliv na požádání.

Svátost pomazání nemocných

Tuto svátost může přijmout i opakovaně každý věřící, který se dostal do ohrožení života z důvodu nemoci nebo stáří. Pán chce nemocným ulehčit nebo je i uzdravit, proto nahlašujte nemocné včas. V naléhavých případech můžete přijít nebo zavolat kdykoliv.

Svátost manželství

Přijetí svátosti manželství je třeba domluvit tři měsíce předem. O přijetí této svátosti mohou žádat snoubenci, z nichž alespoň jeden bydlí v naší farnosti. Přednášky se konají v pátek v 19 hodin na různých místech. Rozpis termínů přednášek obdrží snoubenci na faře. Více informací

Svátost kněžství

Toužit po kněžství je krásná věc; kněžství je navíc nikoli záležitostí našich vlastních nápadů, ale tajemného a neodolatelného volání Božího.

V případě zájmu je potřeba prostřednictvím svého faráře kontaktovat biskupa místní diecéze. Ten se se zájemcem setká, promluví si spolu o životě a o Božím vedení, a pokud se na tom domluví, zájemce nastoupí cestu směřující ke kněžství. Před přijetím svěcení se vyžaduje ukončené teologické vzdělání a několikaletá formační příprava, která má zajistit duchovní, lidskou a intelektuální zralost kandidáta. Formace probíhá nejčastěji v tzv. semináři, domě kde pohromadě žijí, studují a modlí se mladí muži připravující se na svou budoucí službu. V České republice je seminář v Praze a Olomouci, kandidáti kněžství mohou formací projít také v české koleji Nepomucenum v Římě.

V případě nejistoty ohledně vlastního povolání je nejlepší mluvit otevřeně se svým duchovním vůdcem nebo s jinou důvěryhodnou osobou, zakořeněnou ve víře a v životě církve. Je možné také obrátit se přímo na svého biskupa nebo rektora kněžského semináře, je možné také kontaktovat osoby uvedné na stránce hledampovolani.cz.

Před přijetím kněžského svěcení se vyžaduje přijetí jáhenského svěcení.

Text o svátosti kněžství je převzat z webu liturgie.cz