Klobouky

Menu

Kontaktní informace

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Smetanova 113
766 01 Valašské Klobouky

Email: faraklobouky@volny.cz
Mobil: +420 739 245 902

Svátosti

Svátost smíření

Zpovídáme každý den mimo neděle minimálně půl hodiny přede mší svatou. V naléhavých případech kdykoliv na požádání.

Křest

Křest dítěte je třeba domluvit měsíc dopředu. O křest mohou požádat věřící rodiče bydlící v naší farnosti. Křest bez mše sv. bývá v sobotu, křest ve mši sv. bývá v neděli. Příprava rodičů bývá ve středu v 16 hodin.

Svátost manželství

Přijetí svátosti manželství je třeba domluvit tři měsíce předem. O přijetí této svátosti mohou žádat snoubenci, z nichž alespoň jeden bydlí v naší farnosti. Přednášky se konají v pátek v 19 hodin na různých místech. Rozpis termínů přednášek obdrží snoubenci na faře. Více informací

Svátost pomazání nemocných

Tuto svátost může přijmout i opakovaně každý věřící, který se dostal do ohrožení života z důvodu nemoci nebo stáří. Pán chce nemocným ulehčit nebo je i uzdravit, proto nahlašujte nemocné včas. V naléhavých případech můžete přijít kdykoliv.
Farnost    l    Akce    l    Historie    l    Fotogalerie    l    Kontakt    l    Farní charita    l    Centrum pro rodinu
© 2007 farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY   l   Webdesign: WWWendy | XHTML 1.0 | CSS 2.1