Klobouky

PŘÍSPĚVKY

Hej, hej Narnie Lucie Čurečková

JAK SE ŽIJE VE ZLÍNĚ- Dopis P. Pavla Šupola

Duchovní obnova pro mládež 20.2.2010 Jan Cahel

Max Kašparů- Prohlasme se menšinou!

Mše pro mládež – poslední pátek v září O.Karel

Jak se žije jáhnům na AG? Jáhen Pavel Šupol

Přednáška Tomáše Řeháka Jana Cahlova

Pobyt žáků 8. ročníku ve Fryštáku účastníci

Farní pouť do Tištína Foltýnková

Poděkování za farní den Marie Vaňková

Ministrantský tábor 08 Martin

Pěší pouť na sv. Hostýn ch a co

Po stopách mohykánů Lucie Čurečková

Activ8-Velehrad Jana Cahlová

Velké prázdninové putování- Lucie Kořenková a Marie Kolajová

Pobožnost na Kútoch - otec Karel

Matt Redman a Hillsong ve Vsetíně - Petra Čížová

Farní výlet - Eliška Masařova, Eva Šerá a Eva Ambrůzová

Koncert Delirious ? - Eliška Masařova, Lucie Čurečková

Pouť na Turzovku - Marie Mikulčíková

Májová na Dělanovci - Jana Cahlová

Děkanátní setkání mládeže v Brumově - Jana Cahlová

Farnost    l    Akce    l    Historie    l    Fotogalerie    l    Kontakt    l    Farní charita    l    Centrum pro rodinu
© 2007 farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY   l   Webdesign: WWWendy | XHTML 1.0 | CSS 2.1