Ohlášky 11. 2. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 79. 410,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes po mši svaté si můžete u (bočního) vchodu vyzvednout „kasičky“ pro postní almužnu, bližší informace jsou na letáku mezi lavicemi nebo na nástěnkách.

Ve středu začíná postní doba, mše svaté budou dle rozpisu ve všech kostelích. Popeleční středa je také dnem přísného postu – půst od masa a půst újmy.

Na popeleční středu nebudou biblické tance.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude 10. března v KD Klobučan. Přednášet bude P. Jindřich Poláček OP.  Přihlášky si berte v zákristii a cena je 150,- korun.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 4. 2. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

V neděli 4. 2. odpoledne bude ve farním kostele koncert skvělého Zboru svetej Cecílie z Nového Města nad Váhom. Koncert je dnes v 16 hodin. Kvalitní kulturní zážitek je zaručen. Vstupné dobrovolné.

Mše svatá pro děti bude ve středu v 17 hodin ve farním kostele.

Pohřeb paní Boženy Sýkorové z Klobouk bude ve čtvrtek ve 14 hodin.

Čtvrteční mše svatá ve Študlově bude výjimečně v 16 hodin.

V pátek bude sloužit večerní mši svatou novokněz P. Jan Berka. Po mši svaté místo adorace bude udělovat novokněžské požehnání.

V sobotu nebude mše sv. ráno, ale až večer s udělováním svátosti pomazání nemocných, při příležitosti světového dne nemocných. Přivezte své nemocné k této příležitosti.

V sobotu v deset hodin bude mše sv. v penzionu.

V neděli 11. února v 15:00 proběhne v pastoračním domě ve VK Misijní jarmark. Děti z Misijního klubka budou prodávat své výrobky, které bude možné zakoupit za dobrovolnou cenu. (Výtěžek bude použit na podporu misií.) O hudební doprovod se postarají spojené scholy z Valašských Klobouk a ze Študlova.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 28. 1. 2018

Pohřeb pana Jana Hradila z Klobouk bude ve středu ve 14 hodin.

Ve středu budou biblické tance.

Bude první pátek. Mše svaté ráno i večer. Budou se žehnat svíčky – hromničky – doneste si je s sebou.

Po večerní mši svaté v pátek budou chvály.

První sobota – další v rámci devíti prvních sobot. Bude se také udělovat svatoblažejské požehnání.

Odjezdy autobusu na pouť matek do Šternberka (3. 2.):

  • Val. Klobouky v 6:30 h
  • Poteč 6:35 h
  • Val. Příkazy 6:40 h (pro Študlovjanky)
  • Lačnov 6:50h (na křižovatce u hospody)

S sebou: Svačinu, teplé oblečení, 250 Kč. V autobuse jsou ještě volná místa, je možné se ještě přihlašovat!!

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Mše svatá pro děti bude ve středu 7. 2. v 17 hodin ve farním kostele. Další informace jsou na plakátku.

Centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který začne 12. února 2018. Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat dál. Cena celého kurzu je 2000 Kč za pár. Přihlášky na Centru pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Výsledky tříkrálové sbírky v naší farnosti

ObecPočet obyvatelPočet skupin koledníkůVýtěžekVýtěžek na obyvatele
Celkem778235270 259 Kč34,99 Kč
Valašské Klobouky - celkem508121147 758 Kč29,08 Kč
Valašské Klobouky - město447717119 258 Kč26,64 Kč
Valašské Klobouky - Lipina239111 660 Kč48,79 Kč
Valašské Klobouky - Mirošov8314 050 Kč48,80 Kč
Valašské Klobouky - Smolina262212 790 Kč
48,82 Kč
Lačnov860237 327 Kč43,40 Kč
Poteč770429 163 Kč37,87 Kč
Študlov528221 436 Kč40,60 Kč
Tichov331312 760 Kč38,55 Kč
Valašské Příkazy212321 815 Kč102,90 Kč
Zdroje dat:
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://mesta.obce.cz/
http://www.valasskeklobouky.cz/soucasnost-mesta/d-1332/p1=36435

Ohlášky 21. 1. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 86 180,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Věry Urbánkové z Klobouk bude v pátek ve 14 hodin ve farním kostele.

Mše svatá pro mládež bude v pátek 26. 1. ve 20 hodin v kostele.

V sobotu v 8 hodin budeme uklízet betlém a odstrojovat stromky. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci.

Tradiční Pepův Pohár ve fotbale (přihláška) a volejbale (přihláška) bude v sobotu 10. 2. v hale Gymnázia ve Valašských Kloboukách. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Lístky na ples do Študlova (27. 1.) jsou ještě na Centrum pro rodinu.

Centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který začne 12. února 2018. Kurz je pro všechny manžele, bez rozdílu délky manželství. Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat dál. Cena celého kurzu je 2000 Kč za pár. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Pořad bohoslužeb