Ohlášky 8. 4. 2018

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

Minulou neděli se vybralo na kněžský seminář v Olomouci 93.910,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra (to je v pondělí) je „Slavnost Zvěstování Páně“ (doporučený svátek), mše svaté budou pouze v Kloboukách ráno a večer.

Zveme děti a rodiče na mši svatou pro děti, ve středu v 17:00. Všechny také srdečně zveme na cestu Světla, která začíná přede mší v kostele v 16.30. Vítáme také posily do scholičky, zkouška ve středu od 15:30 na kaplance.

Ve středu v 18 hod budou v pastoračním domě biblické tance.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11 hodin Klaudie Kudelová z Valašských Klobouk a Ondřej Boček ze Slavičína.

Příští neděli bude sbírka ČBK na „pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu“

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 1. 4. 2018

Dnešní sbírka je na kněžský seminář.

V úterý a čtvrtek nebude ve farním kostele mše svatá. Taktéž v Tichově a Študlově ve středu a čtvrtek.

Pohřeb pana Václava Polácha ze Študlova bude v pátek v 15 hodin ve Študlově.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30 ve farním kostele.

V sobotu 7. 4. bude v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Z Valašska pojede zvláštní vlak, na který je potřeba se přihlásit. Více informací je na webových stránkách pochodprozivot.cz.

V sobotu 7. 4. bude v Brumově ples pro mladé Densing Ívnyng. Informace jsou na plakátcích a na Facebooku

Příští neděli v 15 hodin bude ve farním kostele pobožnost k Božímu milosrdenství.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 25. 3. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 72 820,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes se vybírají kasičky s Postní almužnou. Kdo jste zapomněli, přineste je kdykoliv kolem bohoslužeb do sakristie.

Příležitost ke svátosti smíření je ještě v pondělí v Nedašově a v úterý v Brumově.

Pohřeb paní Hedviky Nedavaškové z Lipiny bude v pondělí ve 14:30 ve farním kostele.

Pohřeb paní Ludmily Matyášové z Klobouk bude v úterý ve 14:30 v Lačnově.

Úklid kostela na svátky bude v úterý od 9 hodin.

Ve středu v 18 hod bude modlitba biblických tanců.

Společná adorace bdění s Kristem v Getsemanské zahradě, bude na Zelený čtvrtek ve farním kostele ve 20:30 hodin.

Společná modlitba ranních chval z breviáře bude v pátek a sobotu v 7:30.

Nácvik ministrantů na obřady bude v pátek a v sobotu v 10:00 ve farním kostele.

Nácvik lačnovských ministrantů na velkopáteční obřady bude v pátek v 10 hodin v kostele v Lačnově.

Velký pátek je den přísného postu. Půst od masa zavazuje od 14 let, půst újmy zavazuje od 18 do 60 let. Půst újmy nezavazuje diabetiky, těhotné a kojící ženy.

Pobožnost křížové cesty začíná na Velký pátek ve 14:30, obřady v 15 hodin.

„Boží hrob“ bude otevřený k tiché modlitbě na Bílou sobotu od 8 do 18 hodin.  Velikonoční vigilie začíná ve 20 hodin. Zkouška spojených schól na Velikonoční vigilii bude v sobotu v 18:30 na pastoračním domě.

Příští neděli bude při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.

V sobotu 7. 4. bude v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Z Valašska pojede zvláštní vlak, na který je potřeba se přihlásit. Více informací je na webových stránkách Pochodu pro život.

V sobotu 7. 4. bude v Brumově ples pro mladé Densing Ívnyng. Informace jsou na plakátcích a na Facebooku

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 18. 3. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne zve mládež naše farníky na postní putování kříže do Drnovic. Sraz je ve 14:30 u farního kostela. Návrat zpět je zařízen osobními auty.

Zítra v pondělí je „Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie“, doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté budou pouze ráno a večer ve farním kostele v Kloboukách. Mše svaté v Lačnově a ve Študlově nebudou z důvodu pohřbu maminky pana faráře. Smuteční oznámení je na vývěskách.

Na pohřeb do Přerova – Předmostí je objednán autobus, který bude odjíždět z náměstí od kašny ve Valašských Kloboukách již v 11:30 hodin. Je třeba se přihlásit na faře do nedělního poledne. (Zde v Kloboukách se můžete přihlašovat teď po mši svaté v zákristii!)

V úterý 20. 3. v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Příští neděle je květná – pašijová, přineste si ratolesti k posvěcení.

Zveme rodiny s dětmi na Květnou neděli na společnou křížovou cestu. Sraz bude v 15:00 u viaduktu směrem na klobucké rybníky. Křížová cesta povede po zpevněné asfaltové cestě vhodné pro kočárky a všechny, kdo místo nohou používají kola. Další informace jsou na plakátcích.

Prosíme ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

Mladí děkanátu moc děkují ochotným farníkům za buchty a jiné občerstvení, kterými jste podpořili setkání mládeže. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 11. 3. 2018

Ve středu v 18 hod budou v Pastoračním domě Biblické tance.

Ve čtvrtek nebude ministrantská schůzka.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Začátek bude v 15 hodin v kostele mší svatou. Hostem bude P. Marek Orko Vácha. V 18 hodin bude mít v Klobučanu přednášku na téma „Boží království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte.“ Po přednášce bude večer chval. Na přednášku a na chvály jste všichni srdečně zváni bez rozdílu věku. Více informací najdete na internetu a na plakátcích. Pokud máte možnost upéct buchtu, je ji možné přinést již v pátek 16.3. od 19:00 na pastorační dům, případně v sobotu 17.3. odpoledne od 14:00 do kulturního domu v Kloboukách

Mládež zve farnost na postní putování kříže do Drnovic. Sraz bude v neděli 18. 3. v 14:30 u farního kostela.

Příští neděli bude sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 4. 3. 2018

Minulou neděli se při sbírce „Svatopetrský haléř“ vybralo 70 270,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý nebude mše sv. z důvodu, že je kněžský den v Olomouci.

Ve středu bude mše svatá pro děti a to v 17 hodin. Ale už v 16:30 začne s dětmi křížová cesta. Přijďte včas. Přineste si prosím doma vyrobený křížek o velikosti dlaně dospělého člověka. Při výrobě kříže na něj můžeme vložit náš úmysl. Další informace jsou na plakátcích.

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku. Pozor změna: Nemocné v Lačnově budeme navštěvovat v pondělí.

Postní duchovní obnova proběhne v sobotu v Klobučanu: registrace pro přihlášené bude od 8 hodin, děti je třeba odevzdat v Pastoračním domě do 8.45 hod. Do úterka je ještě možné se elektronicky přihlásit. Buchty ke kávě vítáme.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Hostem bude P. Marek Orko Vácha. V 18 hodin bude mít v Klobučanu přednášku na téma „Boží království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte.“ Po přednášce bude večer chval. Na přednášku a na chvály jste všichni srdečně zváni. Více informací na internetu a na plakátcích.

Mládež zve farnost na postní putování kříže do Drnovic. Sraz bude v neděli 18. 3. v 14:30 u farního kostela.

Vyšel farní Zpravodaj.

Pořad bohoslužeb