Ohlášky 7. 10. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 70.360,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude hodová mše svatá v Lipině.

Pohřeb pana Jaroslava Many ze Smoliny bude ve čtvrtek ve 14.30 hod. ve farním kostele.

Ministrantské schůzky budou bývat každý čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě. Srdečně zveme.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny bude tento čtvrtek 11. října v 17.00 hod. na pastoračním domě. Je možné se ještě přihlásit na Centru pro rodinu.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Návštěva nemocných bude probíhat tento týden. Výjimkou je pondělí, kdy bude pan kaplan chodit až odpoledne.

Příští neděli budou hody v Mirošově (sv. Voršily), mše svatá bude ve 14.00 hod.

Vyšel farní zpravodaj.

Dnes je poslední možnost se přihlásit na víkendovku pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích, která proběhne příští víkend 12. – 14. října.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 30. 9. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

První ministrantská schůzka bude tento čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Příští neděli budou hody v Lipině (sv. Dionýsia), mše svatá ve 14.00 hodin.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

CPR nabízí pro manžele, snoubence i jednotlivce kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny. První přednáška bude ve čtvrtek 11. října v 17 hodin v Pastoračním domě. Kurz bude pokračovat podle zájmu dalšími třemi setkáními. Je potřeba se přihlásit na Centru pro rodinu.

DNES je poslední možnost se přihlásit na přípravu na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii.

Nadační fond Credo pořádá tuto sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Program je rozdělen na dvě části. Dnes je poslední možnost se přihlásit na dopolední přednášky a workshopy. Od 17.00 hod. začíná mší svatou v KD Klobučan večerní program, který je přístupný všem bez přihlášení. Více informací o programu a možnost přihlášení na www.credonf.cz.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. Prosíme, připravte si na tuto mši svatou vlastnoručně vyrobený desátek růžence z čehokoliv. Jeden desátek za rodinu. V 16.30 zveme děti a rodiče na modlitbu růžence.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. 10. v Bratřejově pro chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend. Informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Přihlašovat se můžete do příští neděle. Více informací na plakátku a u pana kaplana.

Prosíme lektory, aby se zapisovali na službu čtení Božího slova.

Tuto středu 3. října, proběhne na Pastoračním domě tvoření podzimních dekorací z vřesu.  Na akci je třeba se přihlásit, informace na plakátech a na webu centra pro rodinu.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Vesnice: Pozor na změnu bohoslužeb! Tichov středa 16.00 hod. (!), Študlov čtvrtek 18.00 hod., Lačnov pátek 18.00 hod.

Pořad bohoslužeb

Výmalba kostela

Vymalovali jsme kostel. Řekli bychom: „Bohu díky. Zase je krásný,světlý, čistý…“ Co k tomu dodat? Řekli bychom: “No co? Už nic.“ Ale přece jen i taková věc, jako je výmalba kostela, přinesla zase jakési pozdvižení, například na zastupitelstvu města, protože jsme si dovolili požádat město o příspěvek. Z jednání zastupitelstva vím jen střípky. Jeden článek o tom jsem četl celý. Zdá se, že budu muset využít tuto příležitost k vysvětlení, jak se vlastně věci mají.

Například někdo by mohl říci: „Však ať si na to vyberou v kostele sami!“ Ale. Náš kostel není klubovnou myslivců, rybářů, hasičů či jiných spolků, kam nás chtěl svého času zařadit bývalý pan prezident Václav Klaus. V našem kostele se neschází úzce vyhraněná zájmová skupina. Kostel je veřejný prostor, kam může zavítat každý. Často tam potkávám turisty, například z lázní Luhačovice, kteří si udělali výlet do našeho města. A co zde navštíví? Náměstí, muzeum, rozhlednu na Královci a – kostel. Při svatbách či pohřbech zavítají do kostela i lidé nevěřící. (A především při svatbách jsem se za náš kostel už styděl. Na rozdíl od těch, kteří mají připomínky a asi do něj nechodí.) A nakonec: Pak by se i většina koncertů v rámci setkání muzikantů v Bílých Karpatech či Mikulášském jarmeku (zvláště ty s lidovými písněmi či cimbálem), měly konat v městském kulturním domě Klobučan a ne v kostele.

K tomuto je třeba ještě připomenout jednu důležitou věc. Náš kostel je kulturní památka. Takže o tom, kde a jaký bude odstín malby, jsem nerozhodoval já, ale úředníci Národního památkového ústavu. Stejně tak rozhodli, že na římsách budou ne dvě, ale čtyři zlaté proužky! Já jsem rozhodl jen o tom, že budeme malovat. A to je moje povinnost, neboť jsem správce kulturní památky a musím se o ni řádně starat.

Někdo by mohl říci: „Už si jistě na to vybrali, měli benefiční koncert, dělají sbírky…“ Když jsem si nechal vymalovat byt na faře, zaplatil jsem za jednu místnost mezi dvěma a třemi tisíci. Malíř chodil po zemi a vymaloval i strop. Štaflí nebylo třeba a trvalo to dva dny. Ale vymalovat kostel znamená do výšky deseti metrů postavit bezpečné lešení, po kterém se pohybují statní chlapi. Postavit, přemístit a posléze složit lešení není práce pro pár strýčků – brigádníků, ale pro firmu, která za svou práci musí ručit! A v neposlední řadě: bylo již třeba vyměnit světla v kostele, neboť stávající již byla za hranicí životnosti. Osvětlení jsme rozšířili, takže bylo třeba i natáhnout trochu kabelů navíc. Takže vysekat drážku, natáhnout kabely, „zapucovat“ a … vymalovat. Celý měsíc v kostele pracovalo mnoho lidí a každý dělník má právo na svou mzdu.

Příjmy Výdaje 
Příjmy celkem:490 280,- KčVýdaje celkem:519 966,- Kč
Sbírky v kostele232 540,- KčVýmalba​195 901,- Kč
Dary​104 370,- KčLešení​152 928,- Kč
Benefiční koncert48 370,- KčZlacení66 450,- Kč
Dotace od Města V. Kl.55 000,- KčSvětla66 687,- Kč
Dotace od obce Poteč50 000,- KčElektroinstalace38 000,- Kč

Milí farníci, píši vám tyto informace, abyste takzvaně „byli v obraze“, když se setkáte s někým, kdo bude mít nějaké připomínky (v tuto chvíli například k výmalbě kostela). A také k naši žádosti o příspěvek města. My – farnost – jsme jen slušně požádali o příspěvek a jsme za to peskováni, že co si to dovolujeme a podobně. Kdybychom nic nedostali, přijali bychom to. Když jsme dostali, děkujeme za to. A že jsme slušně poprosili? Co jsme udělali špatného? Že jsme vymalovali kostel? To je snad špatně?

P. Karel Janíček, farář

Ohlášky 23. 9. 2018

Ve čtvrtek v 15.00 hod. bude pohřeb pana Jana Polanského z Poteče.

V pátek je slavnost sv. Václava, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou ráno v 7.00 hod. i večer v 17.45 hod. ve farním kostele, v 10.00 hod. dopoledne slavná hodová u kaple v Poteči, kterou bude sloužit otec Bohumil Kundl. Mše svatá bude také v 19.00 hod. v Lačnově.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

První ministrantská schůzka bude ve čtvrtek 4. 10. v 16:00 na pastoračním domě.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

V úterý 25. září v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Ve středu 26. září v 18 hodin budou Biblické tance.

CPR nabízí pro manžele, snoubence i jednotlivce kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny. První přednáška bude ve čtvrtek 11. října v 17 hodin v Pastoračním domě. Kurz bude pokračovat podle zájmu dalšími třemi setkáními. Je potřeba se přihlásit na Centru pro rodinu.

Tento týden je poslední možnost se přihlásit na přípravu na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii.

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Tento pátek 28. 9. jedeme s ministranty na florbalový turnaj do Bánova. Sraz v 8.00 hod. u kostela ve VK. Předpokládaný návrat kolem 18.00 hod. Bližší informace u pana kaplana.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Program je rozdělen na dvě části. Na dopolední přednášky a workshopy je nezbytné se přihlásit. Od 17.00 hod. začíná mší svatou v KD Klobučan večerní program, který je přístupný všem bez přihlášení. Více informací o programu a možnost přihlášení na www.credonf.cz.

Ve středu 3. 10. v 17.00 hod. bude dětská mše svatá. Prosíme, připravte si na tuto mši svatou vlastnoručně vyrobený desátek růžence z čehokoliv. Jeden desátek za rodinu.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku a u pana kaplana.

Zveme všechny mladé na zahajovací mládežnickou mši svatou, která bude již tento pátek 28. 9. ve 20.00 hod. Téma: neznámé. Více na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 16. 9. 2018

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě. Přihlašování na www.credonf.cz. Více informací na plakátcích.

Velehrad – Tuto sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. V autobusu máme ještě … volných míst, přihlašujte se co nejdříve v zákristii klobouckého kostela nebo na faře. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13.45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan bude chodit po nemocných kromě pondělí.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 22. 9. v 11.00 hod. Tomáš Jambor a Nikola Boráková, oba z VK, ve 12.00 hod. Zdeněk Ptáček ze Zlína a Miroslava Kupčíková z Brumova-Bylnice, ve 13.00 hod. Ondřej Vlček z Lačnova a Marianna Kolečanská z Nového Města nad Váhom.

Tento čtvrtek 20. září v 9.30 hod. začínají v Pastoračním domě opět HÝBÁNKY, zábavně-tvořivé dopoledne pro maminky/tatínky/babičky nebo dědečky s dětmi.

Klub seniorů Obzor bude až příští týden v úterý 25. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 9. 9. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 75 719,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Úterý – Zkouška spojených sborů farnosti na hodovou mši svatou bude v úterý v 18:30 hodin na kůru farního kostela.

Pátek – V pátek je svátek „Povýšení Svatého Kříže“, v naší farnosti je adorační den. Mše svatá bude ráno v 7:00 hod., po ní bude vystavena Nejsvětější svátost až do 17:00 hod., kdy začne společná adorace zakončená svátostným požehnáním. V 17:45 bude mše svatá, zpovídat se bude od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Sobota – V sobotu dopoledne se bude stavět pódium k hodům na náměstí. Potřebovali bychom pomoc alespoň 8 až 10 mladých mužů. Brigáda začne v 7:30 hod. na „inkubátoru“.

Hody – Příští neděli budeme jako farnost slavit patrocinium našeho kostela „lidově hody“. Mše svatá začíná na náměstí v 10:00 hod., z dědin si zařiďte nějakou dopravu. Hlavním celebrantem bude náš bývalý jáhen P. Otto Sekanina. Po mši svaté bude žehnání nové knihy o Valašských Kloboukách a její případný prodej. K zakoupení budou také farní oplatky, křesťanský kalendář (s pěknými vtipy), možná také něco na zub a k zapití.

Velehrad – V sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. Podařilo se nám sehnat pouze jeden autobus pro ty, kteří nemají jinou možnost se tam dostat. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13:45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích. Zapisujte se co nejdříve ve svých sakristiích, nejpozději do tohoto pátku 14. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Ve středu v 18 hodin začínají v Pastoračním domě opět Biblické tance.  Zveme ženy k modlitbě vyjádřené  právě tancem.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan nebude chodit po nemocných, bude chodit až další týden.

Pohřeb pana Jiřího Horníčka z Olomouce bude v sobotu ve 14:00 hod. ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11:00 hod. Jan Trávníček z Opavy a Marie Strnadová z Mirošova, ve 12:00 hod. Dalibor Valčík a Klára Cmajdálková, oba z VK.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 2. 9. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Radka Vilímka z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele.

Tuto středu 5. 9. bude dětská mše svatá již v 16.30 hod., zkouška schóličky bude na kaplance v 15.30 hod. Mše svatá v Poteči začne o 15 minut později v 17.45 hod.

Pátek je první v měsíci. Po bohoslužbách obvyklá adorace.

V sobotu v 10.00 hod. bude mše svatá na penzionu.

Církevní manželství uzavřou ve farním kostele v 11.00 hod. Petr Sucháček z VK a Ivana Sucháčková z Lačnova a ve 12.00 hod. Radim Bělaška a Jana Šulcová, oba z VK.

V tomto školním roce nebudou děti dostávat samolepky, jako bylo obvyklé, ale dnes dostanou krabičky, do kterých budou dostávat kartičky.

Oznámení pro úklidové skupiny – v rozpisu byla chyba, od konce října je pořadí o týden posunuto, nový rozpis je na nástěnkách.

HODY VK – za čtrnáct dní v neděli 16. září budeme slavit slavnost Povýšení Svatého Kříže (Klobucké hody) na náměstí. Hlavním celebrantem a kazatelem bude náš bývalý jáhen P. Otto Sekanina. V tuto neděli nebudou na vesnicích mše svaté. Prosíme, zařiďte si nějakou dopravu do Klobouk, mše svatá bude začínat v 10.00 hod.

Vyšel farní zpravodaj s přílohou pořadu bohoslužeb. V září budou bohoslužby ještě v prázdninovém režimu (na dědinách v 19.00).

Běžný provoz pastoračního domu (především dopolední kluby maminek) začne až příští týden – od 10. září, tento týden bude probíhat úklid a údržba.

Pěší pouť tentokrát nejen mužů na Svatý Hostýn se koná tento víkend. Odchod v pátek 7. 9. v 15.00 hod. od pastoračního domu. Přespání ve Vizovicích. K pouti se můžete připojit také v sobotu ráno. Večer ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně. Více informací na plakátcích.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 26. 8. 2018

Dnes v 15 hodin bude poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Dnes v Brumově – pohádkový hrad. Informace na plakátcích.

První sobota v měsíci – mše sv. večer v 17.45 v rámci mariánského večeřadla.

Příští neděli bude farní pouť na Sv. Hostýn. Odjezdy autobusů budou takto:

Autobus č. 1 – 6.15 hod. Tichov, 6.25 hod. Smolina, 6.30 hod. Mirošov, 6.35 hod. Valašské Klobouky – náměstí, 6.55 hod. Lačnov – točna v Horňansku, 7.05 hod. Lačnov – rozcestí. Autobus č. 2 – 6.30 hod. Valašské Klobouky – zastávka u Polikliniky, 6.35 hod. Poteč, 6.50 hod Študlov. Sraz obou autobusů v Lidečku u Motorestu v 7.15 hodin. Stále se ještě můžete přihlašovat u paní Cigánkové z Poteče!!!

Zveme na cyklopouť na Svatý Hostýn tuto sobotu 1. 9. Sraz u  kostela ve VK v 8.00. Více informací na plakátcích.

Pěší pouť tentokrát nejen mužů na Svatý Hostýn se koná 7. – 9. 9. Odchod v pátek 7. 9. v 15.00 hod. od pastoračního domu. Přespání ve Vizovicích. K pouti se můžete připojit také v sobotu ráno. Večer ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně. Více informací na plakátcích.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Příští neděli při všech bohoslužbách budeme žehnat školní aktovky a pomůcky.

Tento týden je poslední možnost podepsat petici na podporu manželství jako svazku muže a ženy, ke které nás vybízí naši biskupové. Prosíme, podepisujte se! Archy jsou na stolku u obětních darů.

Vzadu u bočního vchodu si mladí mohou vzít časopis pro dívky In. Také je tam nové číslo Milujte se! Pro ministranty je v sakristii časopis Tarsicius.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 19. 8. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 78.740,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí je adorační den v Lačnově. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hodin až do 18 hodin, kdy začne společná adorace. V 19 hodin bude mše svatá.

Ve středu v 9 hodin dopoledne bude v kostele malá brigáda. Potřebovali bychom asi tři ženy na očištění spuštěného lustru a tři muže na montáž zrcadel, garnýží, atd., po výmalbě na kaplance.

Pohřeb paní Vlasty Rečkové z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele. Pohřeb a paní Marie Manové z Poteče bude ve středu v 15 hodin.

Církevní manželství uzavřou v sobotu ve farním kostele v 11 hodin Martin Vlček z VK a Aneta Tomášová z Hlučína-Darkoviček, ve 12 hodin Zdeněk Palát z Lačnova a Jana Trochtová z Valašské Senice.

Příští neděli v 15 hodin bude tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Tradiční farní pouť na Svatý Hostýn bude letos v neděli 2. září. Autobusy pojedou i na vesnice. Přihlašujte se u paní Cigánkové z Poteče, její tel. číslo najdete na plakátcích na vývěskách.

Připravují se další různé akce (např. pohádkový hrad v Brumově) – více informací na vyvěšených plakátcích.

Pořad bohoslužeb