Ohlášky 22. 7. 2018

Dnes je sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden bude otec František navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

Pohřeb pana Jana Maniše z Tichova bude v pátek v 15 hodin ve farním kostele.

V sobotu ve 14 hodin bude mše svatá v Lipině.

V sobotu v 14:30 bude v Lačnově v areálu skanzenu dožínková mše svatá.

Příští neděli 29. 7. pořádají dobrovolní hasiči z Křekova tradiční letní pouť na Hložec. Začátek mše sv. v 11:00 hodin.

Příští neděli bude mít na vesnicích mše svaté otec Vilém a asistovat mu bude jáhen Jan.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 15. 7. 2018

V sobotu uzavřou církevní manželství v 11 hodin ve farním kostele Michal Ptáček z Valašských příkaz a Barbora Petrůjová z Vysokého Pole.

Mše svaté budou od pondělí bývat v kostele.

Příští neděli bude mít mše svaté otec Vilém a asistovat mu bude jáhen Jan.

Příští týden bude sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 8. 7. 2018

Minulou neděli při sbírce na výmalbu kostela se vybralo 84.135,-Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Tento týden budou nadále mše svaté na Pastoračním domě.

V sobotu bude mše svatá na penzionu už v 9:00

V sobotu uzavřou církevní manželství:

  • V 11 hodin ve farním kostele Lukáš Dostal z Rožnova pod Radhoštěm a Eva Švachová z Valašských Příkaz.
  • V 11 hodin v kostele ve Študlově Martin Janošík a Radmila Tvarůžková, oba ze Študlova.

Mše sv. se svěcením kříže v Poteči za Dělanovcem u „Baribalu“ bude v sobotu ve 14. hodin. Mši sv. bude sloužit P. František Hanáček z Olomouce. Informace jsou také na plakátku na nástěnce.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 1. 7. 2018

Dnes je sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes ve 14:30 bude v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jiřího Šůstka.

Ve čtvrtek je „Slavnost sv. Cyrila a Metoděje“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude ráno v 7. hodin na Pastoračním domě a v 10. hodin u kaple CM.

První pátek – mše sv. ráno i večer na Pastoračním domě.

První sobota – mše sv. večer v kostele

Příští neděli 8. 7. se bude otec František loučit v Tichově a v Lačnově. Ve Študlově se bude loučit v neděli 22. 7.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 24. 6. 2018

V pátek je „Slavnost sv. Petra a Pavla“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá ráno i večer a v 19. hodin v Lačnově a Študlově.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež. Otec František se bude loučit s mládeží. Po mši svaté bude táborák. Špekáčky s sebou.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

V neděli 1. 7. bude ve 14:30 v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jiřího Šůstka.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na výmalbu a osvětlení farního kostela. Možná již bude zbavena lešení přední část kostela.

Příští neděli se bude loučit na vesnicích otec Janko.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Dnes je ještě možné podepsat petici proti takzvané „Istanbulské smlouvě“, – podpisové archy jsou uprostřed kostela na stolku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 17. 6. 2018

Včera měl v Turíně jáhenské svěcení náš rodák Jan Fojtů, salesián. Vzpomeňme na něho v modlitbě.

Minulo neděli se při sbírce na výmalbu kostela vybralo 90.660,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Hledáme dvě nebojácné mladší ženy, které by se nebály z lešení umýt tři okna uvnitř kostela.

Pohřby v tomto týdnu: oba budou v obřadní síni u hřbitova:

  • Pan Stanislav Častulík z Klobouk ve čtvrtek v 15 hodin
  • Pan Jan Šenkeřík z Klobouk v pátek v 15 hodin.

V sobotu v 17 hodin se bude žehnat poustevna nad Tichovem u studánky u Tichých. Od tichovského koupaliště budou fáborky až k poustevně.

V tomto týdnu uzavřou církevní manželství v naši farnosti Roman Liška z Valašských Klobouk a Phonsy Phoythammavongsa z Vientiane v Laosu.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 10. 6. 2018

Dnešní sbírka bude použita na výmalbu a osvětlení kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkujeme mužům, kteří přišli v pondělí a v úterý pomoct vyklidit kostel a postavit lešení. Budeme postupně lešení posouvat, tak budeme potřebovat zase pomoc. Vše budeme hlásit o nedělích. Celý příští týden budou bohoslužby v Pastoračním domě.

Dnes v 15. hodin bude ve Študlově na Kůtoch tradiční pobožnost.

Příští neděli po mši svaté ve Študlově – v pravé poledne – požehnáme obnovený kříž na Černově – mezi Študlovem a Příkazy. Zkuste přijet auty, pak zajedeme ke kříži, pomodlíme se, požehnáme a uctíme kříž a pak půjdeme ke svátečnímu obědu…

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 3. 6. 2018

Minulou neděli se při benefičním koncertu na výmalbu kostela vybralo na dobrovolném vstupném přes 57 tisíc korun. Ale není to konečná částka, neboť stále ještě přicházejí dárci s omluvou, že nemohli přijít. A mohou samozřejmě přicházet i další. Jsme nyní okolo 75 tisíc korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Od pondělka už začne zvláštní režim provozu kostela kvůli výmalbě. Obecně by mělo platit pravidlo – neděle a svátky v kostele, všední dny na pastoračním domě, v případě pohřbu ve smuteční síni (nejlépe tento měsíc neumírat). V případě různých změn budou tabulky na dveřích kostela. Tento týden bude průběh asi následující: V pondělí bude mše svatá v 9. hodin ráno v rámci děkanátní schůze a bude v kostele. V úterý mše svatá ve farnosti nebude, neboť je pouť kněží na svatém Hostýně.

pondělí odpoledne v 15. hodin začne vyklízení kostela. Musí se vynést nebo přikrýt všechny sochy, obrazy, lavečky a podobně. Prosíme brigádníky, aby nám přišli pomoct.

úterý ráno se začne stavět lešeníprosíme brigádníky, kteří by mohli ráno asi od 7 hodin pomáhat tesařům nosit a stavět lešení. Jiní zase třeba odpoledne, abychom se vystřídali podle směn. Podle toho jak to půjde rychle se bude stavět i ve středu, možná i ve čtvrtek.

Ve středu bude zde v Kloboukách mše svatá pro děti v 16:30 hodin – ta už bude v Pastoračním domě. Po mši sv. bude táborák. Špekáčky s sebou.

V pátek je „Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“, mše svatá bude ráno i večer.  (Podle situace bude rozhodnuto zda v kostele nebo na P.D.)

V sobotu uzavřou církevní manželství v kapli v Poteči Martin Soukup z Vrbětic a Zuzana Konečná z Poteče.

Příští neděli bude pravidelná sbírka – tentokrát na výmalbu a osvětlení kostela.

Příští neděli bude první sv. přijímání v Lačnově.

Příští neděli bude také pobožnost na Kůtoch ve Študlově a to v 15. hodin

Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 27. 5. 2018

Minulou neděli se při sbírce na církevní školství vybralo 62 240,-. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra v pondělí bude brigáda na faře. Potřebujeme vynosit, spočítat a nachystat lešeňové trubky na plánovanou výmalbu kostela. Prosíme proto muže, kteří by mohli přijít odpoledne v 15. hodin pomoct s touto prací.

Ve středu bude mše svatá v Tichově v 19 hodin.

Ve čtvrtek je „Slavnost Těla a Krve Páně“ (Boží Tělo), doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté ráno i večer, ve Študlově v 17. hodin s průvodem, v Lačnově v 19. hodin.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30.

V sobotu bude Mariánské večeřadlo. Mše sv. bude v 17:45

Také v neděli oslavíme svátek Božího Těla zde v Kloboukách slavným průvodem s Nejsvětější Svátostí a to po „hrubé mši sv.“, která bude výjimečně začínat už v 10:00 hodin. Příjďte v hojném počtu a přiveďte své děti a družičky.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 20. 5. 2018

Dnes je sbírka na církevní školy, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Setkání seniorů v klubu OBZOR bude v úterý v 16 hod v Pastoračním domě.

Biblické tance budou ve středu v 18 hod v PD.

Ve čtvrtek je svátek „Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze“

Mše svatá pro mládež bude v pátek ve 20 hodin v kostele.

V sobotu v 10. hodin bude ve Smolině mše svatá a pietní akt u památníku plukovníka Josefa Valčíka. Všichni jsou na tuto vzpomínkovou slavnost srdečně zváni.

Církevní manželství uzavřou v sobotu David Ruman z Lačnova a Jana Manová ze Štítné.

Příští neděli bude májová pobožnost na Dělanovci v 15. hodin.

Příští neděli v 16. hodin bude ve farním kostele benefiční koncert, ve kterém vystoupí bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka se svými hosty. Nebývá zvykem, aby – ať už sice bývalý – ministr vlády, učinkoval na koncertním vystoupení. Jsou pozváni představitelé politického i podnikatelského dění, a samozřejmě i vy všichni. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného – v jakékoliv výši, bude použit na výmalbu kostela a výměnu osvětlení.

Centrum pro rodinu nabízí příměstské tábory, přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři centra. Termíny a informace jsou na webových stránkách centra.

Pořad bohoslužeb