Ohlášky 23. 9. 2018

Ve čtvrtek v 15.00 hod. bude pohřeb pana Jana Polanského z Poteče.

V pátek je slavnost sv. Václava, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou ráno v 7.00 hod. i večer v 17.45 hod. ve farním kostele, v 10.00 hod. dopoledne slavná hodová u kaple v Poteči, kterou bude sloužit otec Bohumil Kundl. Mše svatá bude také v 19.00 hod. v Lačnově.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

První ministrantská schůzka bude ve čtvrtek 4. 10. v 16:00 na pastoračním domě.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

V úterý 25. září v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Ve středu 26. září v 18 hodin budou Biblické tance.

CPR nabízí pro manžele, snoubence i jednotlivce kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny. První přednáška bude ve čtvrtek 11. října v 17 hodin v Pastoračním domě. Kurz bude pokračovat podle zájmu dalšími třemi setkáními. Je potřeba se přihlásit na Centru pro rodinu.

Tento týden je poslední možnost se přihlásit na přípravu na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii.

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Tento pátek 28. 9. jedeme s ministranty na florbalový turnaj do Bánova. Sraz v 8.00 hod. u kostela ve VK. Předpokládaný návrat kolem 18.00 hod. Bližší informace u pana kaplana.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Program je rozdělen na dvě části. Na dopolední přednášky a workshopy je nezbytné se přihlásit. Od 17.00 hod. začíná mší svatou v KD Klobučan večerní program, který je přístupný všem bez přihlášení. Více informací o programu a možnost přihlášení na www.credonf.cz.

Ve středu 3. 10. v 17.00 hod. bude dětská mše svatá. Prosíme, připravte si na tuto mši svatou vlastnoručně vyrobený desátek růžence z čehokoliv. Jeden desátek za rodinu.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku a u pana kaplana.

Zveme všechny mladé na zahajovací mládežnickou mši svatou, která bude již tento pátek 28. 9. ve 20.00 hod. Téma: neznámé. Více na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 16. 9. 2018

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě. Přihlašování na www.credonf.cz. Více informací na plakátcích.

Velehrad – Tuto sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. V autobusu máme ještě … volných míst, přihlašujte se co nejdříve v zákristii klobouckého kostela nebo na faře. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13.45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan bude chodit po nemocných kromě pondělí.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 22. 9. v 11.00 hod. Tomáš Jambor a Nikola Boráková, oba z VK, ve 12.00 hod. Zdeněk Ptáček ze Zlína a Miroslava Kupčíková z Brumova-Bylnice, ve 13.00 hod. Ondřej Vlček z Lačnova a Marianna Kolečanská z Nového Města nad Váhom.

Tento čtvrtek 20. září v 9.30 hod. začínají v Pastoračním domě opět HÝBÁNKY, zábavně-tvořivé dopoledne pro maminky/tatínky/babičky nebo dědečky s dětmi.

Klub seniorů Obzor bude až příští týden v úterý 25. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 9. 9. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 75 719,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Úterý – Zkouška spojených sborů farnosti na hodovou mši svatou bude v úterý v 18:30 hodin na kůru farního kostela.

Pátek – V pátek je svátek „Povýšení Svatého Kříže“, v naší farnosti je adorační den. Mše svatá bude ráno v 7:00 hod., po ní bude vystavena Nejsvětější svátost až do 17:00 hod., kdy začne společná adorace zakončená svátostným požehnáním. V 17:45 bude mše svatá, zpovídat se bude od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Sobota – V sobotu dopoledne se bude stavět pódium k hodům na náměstí. Potřebovali bychom pomoc alespoň 8 až 10 mladých mužů. Brigáda začne v 7:30 hod. na „inkubátoru“.

Hody – Příští neděli budeme jako farnost slavit patrocinium našeho kostela „lidově hody“. Mše svatá začíná na náměstí v 10:00 hod., z dědin si zařiďte nějakou dopravu. Hlavním celebrantem bude náš bývalý jáhen P. Otto Sekanina. Po mši svaté bude žehnání nové knihy o Valašských Kloboukách a její případný prodej. K zakoupení budou také farní oplatky, křesťanský kalendář (s pěknými vtipy), možná také něco na zub a k zapití.

Velehrad – V sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. Podařilo se nám sehnat pouze jeden autobus pro ty, kteří nemají jinou možnost se tam dostat. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13:45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích. Zapisujte se co nejdříve ve svých sakristiích, nejpozději do tohoto pátku 14. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Ve středu v 18 hodin začínají v Pastoračním domě opět Biblické tance.  Zveme ženy k modlitbě vyjádřené  právě tancem.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan nebude chodit po nemocných, bude chodit až další týden.

Pohřeb pana Jiřího Horníčka z Olomouce bude v sobotu ve 14:00 hod. ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11:00 hod. Jan Trávníček z Opavy a Marie Strnadová z Mirošova, ve 12:00 hod. Dalibor Valčík a Klára Cmajdálková, oba z VK.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 2. 9. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Radka Vilímka z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele.

Tuto středu 5. 9. bude dětská mše svatá již v 16.30 hod., zkouška schóličky bude na kaplance v 15.30 hod. Mše svatá v Poteči začne o 15 minut později v 17.45 hod.

Pátek je první v měsíci. Po bohoslužbách obvyklá adorace.

V sobotu v 10.00 hod. bude mše svatá na penzionu.

Církevní manželství uzavřou ve farním kostele v 11.00 hod. Petr Sucháček z VK a Ivana Sucháčková z Lačnova a ve 12.00 hod. Radim Bělaška a Jana Šulcová, oba z VK.

V tomto školním roce nebudou děti dostávat samolepky, jako bylo obvyklé, ale dnes dostanou krabičky, do kterých budou dostávat kartičky.

Oznámení pro úklidové skupiny – v rozpisu byla chyba, od konce října je pořadí o týden posunuto, nový rozpis je na nástěnkách.

HODY VK – za čtrnáct dní v neděli 16. září budeme slavit slavnost Povýšení Svatého Kříže (Klobucké hody) na náměstí. Hlavním celebrantem a kazatelem bude náš bývalý jáhen P. Otto Sekanina. V tuto neděli nebudou na vesnicích mše svaté. Prosíme, zařiďte si nějakou dopravu do Klobouk, mše svatá bude začínat v 10.00 hod.

Vyšel farní zpravodaj s přílohou pořadu bohoslužeb. V září budou bohoslužby ještě v prázdninovém režimu (na dědinách v 19.00).

Běžný provoz pastoračního domu (především dopolední kluby maminek) začne až příští týden – od 10. září, tento týden bude probíhat úklid a údržba.

Pěší pouť tentokrát nejen mužů na Svatý Hostýn se koná tento víkend. Odchod v pátek 7. 9. v 15.00 hod. od pastoračního domu. Přespání ve Vizovicích. K pouti se můžete připojit také v sobotu ráno. Večer ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně. Více informací na plakátcích.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 26. 8. 2018

Dnes v 15 hodin bude poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Dnes v Brumově – pohádkový hrad. Informace na plakátcích.

První sobota v měsíci – mše sv. večer v 17.45 v rámci mariánského večeřadla.

Příští neděli bude farní pouť na Sv. Hostýn. Odjezdy autobusů budou takto:

Autobus č. 1 – 6.15 hod. Tichov, 6.25 hod. Smolina, 6.30 hod. Mirošov, 6.35 hod. Valašské Klobouky – náměstí, 6.55 hod. Lačnov – točna v Horňansku, 7.05 hod. Lačnov – rozcestí. Autobus č. 2 – 6.30 hod. Valašské Klobouky – zastávka u Polikliniky, 6.35 hod. Poteč, 6.50 hod Študlov. Sraz obou autobusů v Lidečku u Motorestu v 7.15 hodin. Stále se ještě můžete přihlašovat u paní Cigánkové z Poteče!!!

Zveme na cyklopouť na Svatý Hostýn tuto sobotu 1. 9. Sraz u  kostela ve VK v 8.00. Více informací na plakátcích.

Pěší pouť tentokrát nejen mužů na Svatý Hostýn se koná 7. – 9. 9. Odchod v pátek 7. 9. v 15.00 hod. od pastoračního domu. Přespání ve Vizovicích. K pouti se můžete připojit také v sobotu ráno. Večer ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně. Více informací na plakátcích.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Příští neděli při všech bohoslužbách budeme žehnat školní aktovky a pomůcky.

Tento týden je poslední možnost podepsat petici na podporu manželství jako svazku muže a ženy, ke které nás vybízí naši biskupové. Prosíme, podepisujte se! Archy jsou na stolku u obětních darů.

Vzadu u bočního vchodu si mladí mohou vzít časopis pro dívky In. Také je tam nové číslo Milujte se! Pro ministranty je v sakristii časopis Tarsicius.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 19. 8. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 78.740,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí je adorační den v Lačnově. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hodin až do 18 hodin, kdy začne společná adorace. V 19 hodin bude mše svatá.

Ve středu v 9 hodin dopoledne bude v kostele malá brigáda. Potřebovali bychom asi tři ženy na očištění spuštěného lustru a tři muže na montáž zrcadel, garnýží, atd., po výmalbě na kaplance.

Pohřeb paní Vlasty Rečkové z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele. Pohřeb a paní Marie Manové z Poteče bude ve středu v 15 hodin.

Církevní manželství uzavřou v sobotu ve farním kostele v 11 hodin Martin Vlček z VK a Aneta Tomášová z Hlučína-Darkoviček, ve 12 hodin Zdeněk Palát z Lačnova a Jana Trochtová z Valašské Senice.

Příští neděli v 15 hodin bude tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Tradiční farní pouť na Svatý Hostýn bude letos v neděli 2. září. Autobusy pojedou i na vesnice. Přihlašujte se u paní Cigánkové z Poteče, její tel. číslo najdete na plakátcích na vývěskách.

Připravují se další různé akce (např. pohádkový hrad v Brumově) – více informací na vyvěšených plakátcích.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 5. 8. 2018

Pohřeb pana Josefa Mačka z Lačnova bude v pondělí v 15 hodin v kostele v Lačnově.

Pohřeb paní Marie Gargulákové, rodem z Lačnova bude v úterý v 15 hodin ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 11. 8. v kostele v Nedašově Ing. Jan Strnad z Mirošova a Anežka Šerá z Nedašovy Lhoty.

V sobotu bude mše svatá v 10 hodin na penzionu.

Poutníci do Svaté země nechť přicházejí v příštím týdnu s finančními doplatky na faru, (kromě pondělí a úterý dopoledne).

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 29. 7. 2018

Minulou neděli se vybralo při sbírce na výmalbu kostela 74.190,- Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

I nadále můžete podepisovat petici na podporu manželství, která je uprostřed kostela na stolečku.

Ve středu od 15. hodin bude brigáda na závěrečné práce v kostele: – ženy vyklepat a případně pozašívat podsedáky na lavice, – muži přenést a osadit sochy, obrazy.

První pátek – mše sv. ráno i večer

První sobota v měsíci – mše sv. večer v rámci mariánského večeřadla

Zveme maminky s dětmi na letní duchovní obnovu poslední týden v srpnu. Akce se koná na pastoračním domě. Součástí je hlídání dětí už od miminek, letos bude zajištěn i duchovní program pro děti. Obnovu povede Františka Böhmova z Ostravy, duchovně doprovodí P. Pavel Šupol. Vice info a kontakty k přihlášení na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Duchovní obnova pro maminky

Zveme maminky s dětmi na letní duchovní obnovu poslední týden v srpnu. Akce se koná na pastoračním dome. Součástí je hlídání děti už od miminek, letos bude zajištěn i duchovní program pro děti. Obnovu povede Františka Böhmova z Ostravy, duchovně doprovodí P. Pavel Šupol. Vice info a kontakty k přihlášení na plakátku.

Plakátek