Ohlášky 18. 3. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne zve mládež naše farníky na postní putování kříže do Drnovic. Sraz je ve 14:30 u farního kostela. Návrat zpět je zařízen osobními auty.

Zítra v pondělí je „Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie“, doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté budou pouze ráno a večer ve farním kostele v Kloboukách. Mše svaté v Lačnově a ve Študlově nebudou z důvodu pohřbu maminky pana faráře. Smuteční oznámení je na vývěskách.

Na pohřeb do Přerova – Předmostí je objednán autobus, který bude odjíždět z náměstí od kašny ve Valašských Kloboukách již v 11:30 hodin. Je třeba se přihlásit na faře do nedělního poledne. (Zde v Kloboukách se můžete přihlašovat teď po mši svaté v zákristii!)

V úterý 20. 3. v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Příští neděle je květná – pašijová, přineste si ratolesti k posvěcení.

Zveme rodiny s dětmi na Květnou neděli na společnou křížovou cestu. Sraz bude v 15:00 u viaduktu směrem na klobucké rybníky. Křížová cesta povede po zpevněné asfaltové cestě vhodné pro kočárky a všechny, kdo místo nohou používají kola. Další informace jsou na plakátcích.

Prosíme ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

Mladí děkanátu moc děkují ochotným farníkům za buchty a jiné občerstvení, kterými jste podpořili setkání mládeže. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 11. 3. 2018

Ve středu v 18 hod budou v Pastoračním domě Biblické tance.

Ve čtvrtek nebude ministrantská schůzka.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Začátek bude v 15 hodin v kostele mší svatou. Hostem bude P. Marek Orko Vácha. V 18 hodin bude mít v Klobučanu přednášku na téma „Boží království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte.“ Po přednášce bude večer chval. Na přednášku a na chvály jste všichni srdečně zváni bez rozdílu věku. Více informací najdete na internetu a na plakátcích. Pokud máte možnost upéct buchtu, je ji možné přinést již v pátek 16.3. od 19:00 na pastorační dům, případně v sobotu 17.3. odpoledne od 14:00 do kulturního domu v Kloboukách

Mládež zve farnost na postní putování kříže do Drnovic. Sraz bude v neděli 18. 3. v 14:30 u farního kostela.

Příští neděli bude sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 4. 3. 2018

Minulou neděli se při sbírce „Svatopetrský haléř“ vybralo 70 270,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý nebude mše sv. z důvodu, že je kněžský den v Olomouci.

Ve středu bude mše svatá pro děti a to v 17 hodin. Ale už v 16:30 začne s dětmi křížová cesta. Přijďte včas. Přineste si prosím doma vyrobený křížek o velikosti dlaně dospělého člověka. Při výrobě kříže na něj můžeme vložit náš úmysl. Další informace jsou na plakátcích.

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku. Pozor změna: Nemocné v Lačnově budeme navštěvovat v pondělí.

Postní duchovní obnova proběhne v sobotu v Klobučanu: registrace pro přihlášené bude od 8 hodin, děti je třeba odevzdat v Pastoračním domě do 8.45 hod. Do úterka je ještě možné se elektronicky přihlásit. Buchty ke kávě vítáme.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Hostem bude P. Marek Orko Vácha. V 18 hodin bude mít v Klobučanu přednášku na téma „Boží království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte.“ Po přednášce bude večer chval. Na přednášku a na chvály jste všichni srdečně zváni. Více informací na internetu a na plakátcích.

Mládež zve farnost na postní putování kříže do Drnovic. Sraz bude v neděli 18. 3. v 14:30 u farního kostela.

Vyšel farní Zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 25. 2. 2018

Dnes je sbírka „Svatopeterský haléř“, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve středu v 18 hod. budou v Pastoračním domě biblické tance.

Pohřeb pana Břetislava Ptáčka, rodáka z Lipiny, bude ve čtvrtek v 15 hodin.

V pátek bude prvopáteční adorace s chválami.

První sobota v měsíci – další v rámci pobožnosti devíti prvních sobot.

Tradiční Křížová cesta na Dělanovec, bude v sobotu 3.3.2018 Sraz v 13.00 u kaple v Poteči. Přijďte v doprovodu scholy prožít křížovou cestu v přírodě

V postní době se máme zříci zábav, ale přesto doporučujeme návštěvu kina, a to příští neděli 4. 3. v 16:30 hodin. Bude se promítat film o dominikánech, nazvaný „Psi Páně“.

Příští středu 7. 3. bude v 17 hodin ve farním kostele mše svatá pro děti. Přineste si prosím doma vyrobený křížek o velikosti dlaně dospělého člověka. Při výrobě kříže můžeme na něj vložit náš úmysl. Další informace jsou na plakátcích.

Postní duchovní obnova s dominikánem P. Jindřichem Poláčkem v sobotu 10. března. Poslední možnost odevzdat přihlášku je příští neděli 4. března.

Pan farář chystá pouť do Svaté země. Bude od 20. do 27. září 2018 za průvodcovství otce Mira Labače. Bylo by dobré se přihlásit na faře nejlépe do konce března. (Ale je možno i později). Je třeba nahlásit číslo pasu a složit zálohu 9 tisíc korun. Zároveň dostanete předběžný program pouti. Pana faráře hledejte na faře mimo pondělí a úterý.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 18. 2. 2018

Prosba – kdo by věděl kde ještě rostou pravé „kočičky“ ke svěcení na květnou neděli a byl ochoten je už nachystat, budeme mu vděční.

V úterý v 16 hod bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Pohřeb pana Alojze Matochy z Klobouk bude ve čtvrtek ve 14:30 farním kostele.

Mše svatá pro mládež bude v pátek ve 20 hodin v kostele.

Příští neděli bude sbírka „Svatopeterský haléř“.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude 10. března v KD Klobučan. Přednášet bude P. Jindřich Poláček OP  Přihlášky si berte v zákristii a cena je 150,- korun.

Děkanátní setkání mládeže bude v sobotu 17. 3. ve Valašských Kloboukách. Více informací je na Facebooku a na plakátcích.

V druhé polovině října bude farní pouť do Svaté země. Zájemci ať se hlásí u pana faráře.

Pořad bohoslužeb