Klobouky

FARNÍ OZNAMY

4. června 2017 2017    • Minulou neděli se při sbírce na církevní školství vybralo 64 920,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 • Přijměte srdečné pozvání na absolventský koncert Miroslava Šerého a Markéty Sýkorové, který se bude konat v neděli 11. června v 16:00 ve farním kostele. Těšíme se na vás a na příjemně prožitý čas ve společnosti vážné hudby.

 • Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

 • V pátek je ve Střelné noc kostelů od 17 do 22 hodin

 • Zvláštní ohlášky – na sobotu a neděli za čtrnáct dní!!!: v sobotu 17. června zvou dobrovolní hasiči z Val. Klobouk na slavnostní mši svatou ve 13:30 na náměstí spojenou s žehnáním nového auta a praporu. Po ní bude následovat doprovodný program až do večerních hodin (podrobnější program naleznete na plakátech).

 • V neděli 18. června budeme slavit Slavnost Božího Těla taktéž na náměstí. Slavná mše svatá bude začínat v 10. hodin, po ní bude následovat na pódiu slavná adorace s božítělovým průvodem do kostela, kde bude slavnost zakončena. Nedělní bohoslužebný program bude omezen – další mše svaté budou v 7. hodin ráno a 18:10 večer tady v Kloboukách, na vesnicích mše svaté nebudou. Všechny farníky na tuto slavnost srdečně zveme a prosíme, aby se těmto změnám přizpůsobili. • Zveme všechny ministranty i neministranty na tradiční letní tábor. O zábavu a nové kamarády nebude nouze. Info na plakátech a přihlášky v sákristii.

 • Chcete zažít něco nového? Pak je tato nabídka přímo pro Vás. Naše farnost pořádá farní výlet pro děti do ZÁBAVNÉHO VĚDECKÉHO PARKU VIDA v Brně. Pokud máš chuť odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše je možné zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká přes 170 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Na své si přijdou děti od 3 let, ale i dospělí. Výlet se uskuteční v sobotu 24. 6. Cena: 250 Kč za osobu. Zájemci se můžete přihlásit sakristii, přihlašujete se nejpozději do 11. června. Ještě před návštěvou vědeckého parku navštívíme poutní kostel v Rajhradu, kde budeme mít mši svatou

 • Přes prázdniny bude Centrum pro rodinu pořádat Příměstské tábory. Veškeré informace naleznete na stránkách centra pro rodinu. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři centra pro rodinu.

 • Setkání mládeže v Olomouci bude od 15. do 20. srpna. Přihlašování za zvýhodněnou cenu 950,- je do konce května. Přihlašovat se můžete na internetu.

 • 2. až 5. července bude pátý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu. • Farnost    l    Akce    l    Historie    l    Fotogalerie    l    Kontakt    l    Farní charita    l    Centrum pro rodinu
  © 2007 farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY   l   Webdesign: WWWendy | XHTML 1.0 | CSS 2.1