Klobouky

FARNÍ OZNAMY

17. září 2017    • Pohřby v tomto týdnu:
  · V pondělí v 15 hodin pan Josef Ovesný z Lipiny
  · V pátek v 15 hodin pan Josef Bělák z Lipiny

 • Církevní manželství uzavřou v sobotu 11 hodin v Cyrilce Josef Juřica a Eva Důbravová, oba z Poteče.

 • Mše svatá pro mládež a večer chval budou v sobotu 23. 9. od 18 hodin v Pozlovicích. Téma je „Nebojte se“.

 • Příští neděli jsou hody ve Študlově a ve Valašských Příkazích (mše sv. v Příkazech ve 14:00)

 • Mše svatá pro mládež bude v pátek 29. 9. ve 20 hodin v kostele. Po mši svaté bude od 22:00 v kině film Psi páně. Účast přislíbil režisér Jonáš Vacek.

 • Chválové odpoledne bude v sobotu 30. září od 16 hodin na zahradě pastoračního domu. Začínat budeme chválami pro děti, pak bude chválit Pána klobucká kapela a na závěr se budeme modlit s Adorare. • Biřmování Od října 2017 začne příprava ke svátosti biřmování. Letošní cyklus se týká dospělých. Přihlašovat se mohou všichni pracující dospělí, ne studenti. Přihlášky jsou k dispozici na stolečku uprostřed kostela. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sakristii nebo vhoďte do schránky na faře ve Val. Kloboukách do 1. října 2017. Příprava bude trvat zhruba 6 měsíců, což představuje asi 12 setkání a vyvrcholí přijetím svátosti biřmování o Letnicích dne 20. května 2018 v katedrále v Olomouci. Případné dotazy u otce Janka. Kontakt je uveden na přihlášce.

 • První ministrantská schůzka bude ve čtvrtek 12. 10. v 16 hodin na faře.

 • Pozdrav-sms od o. Karla: „Při mši jsme vzpomínali na hody a dnešní adorační den. Ať Pán žehná.“ (14. 9.) • Farnost    l    Akce    l    Historie    l    Fotogalerie    l    Kontakt    l    Farní charita    l    Centrum pro rodinu
  © 2007 farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY   l   Webdesign: WWWendy | XHTML 1.0 | CSS 2.1