Info

Úřední hodiny: Všední dny 9 – 11 a 15 – 17 hodin.

Křest: Křestní záležitosti vyřizujeme nejlépe po telefonické domluvě ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin nebo lze telefonicky domluvit jiný čas: Jan Faltýnek, jáhen – 777691851.

Žádat o křest u nás mohou věřící z naší farnosti anebo mají ke křtu u nás rozumný důvod. Křty bývají v sobotu beze mše svaté a v neděli ve mši svaté – podle přání rodičů.

Svátost manželstvíSvatební záležitosti vyřizujeme vždy v pátek od 19 do 21 hodin.

Žádat o svatbu u nás mohou snoubenci, z nichž aspoň jeden bydlí v naší farnosti a aspoň jeden je pokřtěný. Svatbu je dobré domluvit minimálně půl roku předem.

Svátost smíření – zpověď: Zpovídáme každý den (mimo neděli) vždy půl hodiny přede mší svatou. Každý pátek od 16 hodin do mše svaté a případně i po ní. V naléhavých případech kdykoliv na požádání.

Svátost pomazání nemocných: V naléhavých případech žádejte kdykoliv! Jinak po domluvě.

Tuto svátost může přijmout i opakovaně každý, kdo se dostal do ohrožení života z důvodu nemoci nebo stáří. Nemocné ve farnosti navštěvujeme pravidelně jednou za měsíc. Návštěvu je možné domluvit na faře nebo přímo s knězem.

Ekonomické záležitosti: Farní paní účetní zde bývá vždy ve čtvrtek v dopoledních úředních hodinách.

Technické záležitostiTechnický správce Tomáš Cahel je k dispozici na tel. čísle 731 870 320