Klobouky

Menu

Kontaktní informace

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Smetanova 113
766 01 Valašské Klobouky

Email: faraklobouky@volny.cz
Mobil: +420 739 245 902

Historie farnosti a děkanského kostela

Farní kostel Povýšení svatého Kříže

Původně byl tento kostel zasvěcen „Nalezení svatého Kříže“, ale od reformy liturgického kalendáře nese titul „Povýšení svatého Kříže“. Přesné datum postavení původního kostela není známo. Podle románské věže můžeme jeho vznik datovat do 13. století. Po tureckém vpádu v roce 1663 lehl kostel i s farou popelem. Nynější podobu získal v roce 1771.

Největší oprava věže se uskutečnila v roce 1774, poté, co do ní 25. července uhodil blesk, zabil zvoníka a poškodil střechu. Kostel prošel generální opravou v letech 2000 až 2003. Interiér byl upraven podle návrhu Václava Vrby z Ostravy. Oprava kostela stála okolo sedmi milionů korun.

Po celkové výměně elektroinstalace byl kostel znovu vymalován. Bylo instalováno podlahové topení a položena dlažba z řeckého mramoru. V presbytáři je nový mramorový oltář a ambon. Do nového oltáře byly vsazeny ostatky sv. Jana Sarkandra. Nakonec byla opravena i vnější fasáda kostela.

Kostel pak byl znovu vysvěcen 21. září 2003 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.

Hlavní oltář je z roku 1894. Oltářní obraz Nalezení svatého Kříže namaloval podle jedné verze v Holešově v roce 1825 Jan Kisling. Signatura K.H. na obraze však hovoří pro vídeňského malíře Karla Hämmerlina.

Oltář v levé boční kapli je zasvěcen sv. Kříži. V pravé boční kapli je oltář Panny Marie Hostýnské. Sochu Panny Marie vyřezal Martin Cigánek z Poteče v roce 2006.

U hlavního vchodu do kostela je umístěna starobylá kamenná křtitelnice z roku 1521, která nyní slouží jako kropenka. Varhany byly postaveny v roce 1803. Ve věži visí čtyři zvony. Dva z nich jsou z roku 1666. Stavba je považována za neslohovou. Pod presbytářem se nachází krypta, v níž je pohřbeno 21 lidí, z toho dvě děti.

Farnost    l    Akce    l    Historie    l    Fotogalerie    l    Kontakt    l    Farní charita    l    Centrum pro rodinu
© 2007 farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY   l   Webdesign: WWWendy | XHTML 1.0 | CSS 2.1