Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky 11. 11. 2018

Minulou neděli se při sbírce na charitu vybralo 73 850,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod. na pastoračním domě. Srdečně zveme. Může přijít i ten, kdo nebyl na úvodní víkendovce v Rajnochovicích. Prosíme, přijďte! Bude to stát za to!

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Víkendovka pro biřmovance se uskuteční tento víkend. Autobus odjíždí v pátek v 18.00 hod. od kostela. Cena za víkend je 500,- Kč a bude se vybírat v autobuse.

Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též 16.00 hod.

Ve středu se v Poteči bude zpovídat až po mši svaté a v pátek se bude zpovídat až od 17.00 hod.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude za 14 dní v neděli 25. 11. v 16.00 hod. ve farním kostele.

Upozorňujeme úklidové skupiny, aby si na nástěnce ověřily termíny do konce roku. Protože v rozpisu vypadla jedna skupina neznámo proč, po opravě došlo k posunutí o týden. Žádná skupina za to nemůže, to náš dědeček počítač. Právě v tyto dny dostává omlazující kůru. Děkujeme za pochopení.

Pan farář bude tento týden na duchovních cvičeních, proto prosí, abyste mu nevolali a obraceli se ve všem na pana kaplana nebo pana jáhna. Také prosí o modlitbu.

Pořad bohoslužeb

 

Ohlášky 4. 11. 2018

Dnes je sbírka na charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Kloboukách a v Lačnově dušičková pobožnost, po ní bude následovat průvod na hřbitov. V Poteči bude dušičkový průvod tuto středu 7. 11. po mši svaté.

Do této středy 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli 11. 11. v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Víkendovka pro biřmovance se uskuteční v termínu 16. – 18. 11. na Arše v Rajnochovicích. Tam pojedeme společně autobusem – odjezd v pátek 16. 11. v 18.00 hod. od kostela, zpět si řeší každý cestu sám. Cena za víkend je 500,- Kč. Farnost hradí pouze cestu autobusem tam. Víkendovka je pro všechny povinná. Je nutné se přihlásit na stránkách mladez.ado.cz/www/event/register. Bližší informace dostanete e-mailem.  Kdo se víkendovky z velmi vážného důvodu nemůže zúčastnit, ať si u pana kaplana vyžádá náhradní termín s jinou skupinou.

Změna pořadu bohoslužeb v Lačnově v týdnu: tento pátek 9. 11. a příští pátek 16. 11. bude mše svatá výjimečně již v 16.00 hod.

Změna v návštěvě nemocných v Lačnově: Pan kaplan nebude chodit po nemocných tento čtvrtek, jak ohlašoval, ale až ten další – tj. 15. 11.

Návštěva nemocných bude probíhat v pondělí ve VK a ve středu v Poteči.

Evangelizační večer pro mladé GODZONE bude v pátek 16. 11. v Bratislavě. V rámci večera vystoupí slovenské chválové kapely, můžete se těšit na svědectví a další program. Z děkanátu pojede autobus. Přihlašovací formulář je na stránkách www.animak.cz

Vyšel farní zpravodaj.

Informace z Centra pro rodinu:

Přednáška pro manžele o komunikaci bude tuto středu 7. 11. v 17.00 hod., z tohoto důvodu nebudou biblické tance. Na přednášku se můžete ještě přihlásit, jsou ještě volná místa.

Prodej hezkých knih, zvláště pro malé děti bude tento čtvrtek 8. 11. v 9.00 hod. na pastoračním domě. Knihy jsou vázané, v celobarevném provedení, vhodné jako dárek.

Zveme rodiče s dětmi na HUDEBNÍČEK, což je hudebně metodický workshop stejnojmenného cédéčka a zpěvníčku, který se uskuteční tento pátek 9. 11. v 15.00 hod. Přijedou ho představit sami tvůrci tohoto programu.

Všechny informace najdete na vývěskách a na stránkách Centra pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 28. 10. 2018

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo 101 260,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude sbírka na charitu.

V Tichově nebude ve středu mše svatá .

Dětská mše svatá bude výjimečně tuto středu 31. 10. v 17.00 hod. V 16.30 zveme děti a rodiče na modlitbu růžence.

Ve čtvrtek je Slavnost Všech svatých, „doporučený zasvěcený svátek“, mše svaté budou v Tichově a Študlově v 16.00 hod., ve Valašských Kloboukách v 17.45 hod. a v Lačnově v 18.00 hod.

V pátek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svaté budou stejně jako ve čtvrtek v Tichově a Študlově v 16.00 hod., ve Valašských Kloboukách v 17.45 hod. a v Lačnově v 18.00 hod., po mši svaté ve Val. Kloboukách bude světelný průvod na hřbitov.

Příští neděli ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Kloboukách a v Lačnově dušičková pobožnost, po ní bude následovat průvod na hřbitov. V Poteči bude dušičkový průvod ve středu 7. 11. po mši svaté.

Do 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek nebude. Ministranti, ať přijdou na mši svatou do svého kostela oslavit slavnost Všech svatých. Pro ministranty se koná přespání na pastoračním domě dnes v neděli od 19.00 hod. do pondělí do 12.00 hod. Na oběd by ministranti měli být doma. Na akci se nemusíte hlásit, s sebou: spacák, teplé oblečení, dále dle uvážení.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek od 16.00 hod.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do tohoto čtvrtku.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 3. 11. v 11.00 hod. v kostele ve Študlově Miroslav Fojtík z Nedašovy Lhoty a Alžběta Chovancová ze Študlova, ve 12.00 hod. ve farním kostele Lubomír Soja a Pavla Hořáková, oba ze Štítné.

Pohřeb paní Ivy Švachové bude v sobotu ve 14.00 hod. ve farním kostele.

Prosíme farníky, kteří by byli ochotní při kterékoliv mši svaté číst Boží slovo, aby se přede mší svatou včas přihlásili v sakristii.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 21. 10. 2018

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Dnešní sbírka je na misie.

ZUŠ Valašské Klobouky vás srdečně zvou na pásmo hudby, slova a videoprojekce pod názvem „Housle a housloví jubilanti“, do farního kostela dnes v 15.00 hod.

Biblické tance budou tuto středu v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Zkouška sboru na vánoce bude ve čtvrtek v 18:30 hod. na pastoračním domě.

Zveme všechny holky a kluky od 1. do 5. třídy do malého spolča, které bude probíhat každý pátek od 16.00 do 17.30 hod.

Mládežnická mše svatá bude tento pátek ve 20.00 ve farním kostele. Hlavní host: otec Karel Hořák. Téma: Svátost smíření. Srdečně zveme.

Mládež děkanátu zve na akci Go extreme, která se uskuteční tento pátek v Pozlovicích. Začátek v 19.00 v kostele. Více informací na webu www.animak.cz nebo na plakátcích.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do čtvrtku1. listopadu.

Od tohoto čtvrtku 25. 10. do 8. 11. bude možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď v tomto období, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Příští neděli jsou hody v Tichově a ve Smolině. Pozor na změnu bohoslužeb na vesnicích. Ve Študlově bude mše svatá v 7.30 hod. a v Tichově v 10.30 hod.

Pořad bohoslužeb

 

Ohlášky 14. 10. 2018

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Dnes ve 14.00 hod. je v Mirošově hodová mše svatá.

Příští neděle je misijní a bude sbírka na misie.

ZUŠ Valašské Klobouky vás srdečně zvou na pásmo hudby, slova a videoprojekce pod názvem „Housle a housloví jubilanti“, do farního kostela příští neděli 21. 10. v 15.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě. Začne téma: „Mise cti“ o životě vojenského kaplana otce Emila Kapauna. Více informací na schůzce nebo u pana kaplana. Zveme i všechny kluky, kteří nechodí ministrovat.

Zveme všechny holky a kluky od 1. do 5. třídy do malého spolča, které bude probíhat každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. Na děti čekají hry, zábava, biblická témátka a spousta nových kamarádů. Více informací na plakátku.

Příprava na biřmování začíná prvním setkáním tento pátek v 19.00 hod. na pastoračním domě.

Mládežnická mše svatá bude v pátek 26. 10. ve 20.00 ve farním kostele. Hlavní host otec Karel Hořák. Téma: Svátost smíření. Srdečně zveme.

Mládež děkanátu zve na akci Go extreme, která se uskuteční v pátek 26. 10. v Pozlovicích. Začátek v 19.00 v kostele. Více informací na webu www.animak.cz nebo na plakátcích.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do čtvrtku1. listopadu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 7. 10. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 70.360,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude hodová mše svatá v Lipině.

Pohřeb pana Jaroslava Many ze Smoliny bude ve čtvrtek ve 14.30 hod. ve farním kostele.

Ministrantské schůzky budou bývat každý čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě. Srdečně zveme.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny bude tento čtvrtek 11. října v 17.00 hod. na pastoračním domě. Je možné se ještě přihlásit na Centru pro rodinu.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Návštěva nemocných bude probíhat tento týden. Výjimkou je pondělí, kdy bude pan kaplan chodit až odpoledne.

Příští neděli budou hody v Mirošově (sv. Voršily), mše svatá bude ve 14.00 hod.

Vyšel farní zpravodaj.

Dnes je poslední možnost se přihlásit na víkendovku pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích, která proběhne příští víkend 12. – 14. října.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 30. 9. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

První ministrantská schůzka bude tento čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Příští neděli budou hody v Lipině (sv. Dionýsia), mše svatá ve 14.00 hodin.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

CPR nabízí pro manžele, snoubence i jednotlivce kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny. První přednáška bude ve čtvrtek 11. října v 17 hodin v Pastoračním domě. Kurz bude pokračovat podle zájmu dalšími třemi setkáními. Je potřeba se přihlásit na Centru pro rodinu.

DNES je poslední možnost se přihlásit na přípravu na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii.

Nadační fond Credo pořádá tuto sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Program je rozdělen na dvě části. Dnes je poslední možnost se přihlásit na dopolední přednášky a workshopy. Od 17.00 hod. začíná mší svatou v KD Klobučan večerní program, který je přístupný všem bez přihlášení. Více informací o programu a možnost přihlášení na www.credonf.cz.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. Prosíme, připravte si na tuto mši svatou vlastnoručně vyrobený desátek růžence z čehokoliv. Jeden desátek za rodinu. V 16.30 zveme děti a rodiče na modlitbu růžence.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. 10. v Bratřejově pro chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend. Informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Přihlašovat se můžete do příští neděle. Více informací na plakátku a u pana kaplana.

Prosíme lektory, aby se zapisovali na službu čtení Božího slova.

Tuto středu 3. října, proběhne na Pastoračním domě tvoření podzimních dekorací z vřesu.  Na akci je třeba se přihlásit, informace na plakátech a na webu centra pro rodinu.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Vesnice: Pozor na změnu bohoslužeb! Tichov středa 16.00 hod. (!), Študlov čtvrtek 18.00 hod., Lačnov pátek 18.00 hod.

Pořad bohoslužeb

Výmalba kostela

Vymalovali jsme kostel. Řekli bychom: „Bohu díky. Zase je krásný,světlý, čistý…“ Co k tomu dodat? Řekli bychom: “No co? Už nic.“ Ale přece jen i taková věc, jako je výmalba kostela, přinesla zase jakési pozdvižení, například na zastupitelstvu města, protože jsme si dovolili požádat město o příspěvek. Z jednání zastupitelstva vím jen střípky. Jeden článek o tom jsem četl celý. Zdá se, že budu muset využít tuto příležitost k vysvětlení, jak se vlastně věci mají.

Například někdo by mohl říci: „Však ať si na to vyberou v kostele sami!“ Ale. Náš kostel není klubovnou myslivců, rybářů, hasičů či jiných spolků, kam nás chtěl svého času zařadit bývalý pan prezident Václav Klaus. V našem kostele se neschází úzce vyhraněná zájmová skupina. Kostel je veřejný prostor, kam může zavítat každý. Často tam potkávám turisty, například z lázní Luhačovice, kteří si udělali výlet do našeho města. A co zde navštíví? Náměstí, muzeum, rozhlednu na Královci a – kostel. Při svatbách či pohřbech zavítají do kostela i lidé nevěřící. (A především při svatbách jsem se za náš kostel už styděl. Na rozdíl od těch, kteří mají připomínky a asi do něj nechodí.) A nakonec: Pak by se i většina koncertů v rámci setkání muzikantů v Bílých Karpatech či Mikulášském jarmeku (zvláště ty s lidovými písněmi či cimbálem), měly konat v městském kulturním domě Klobučan a ne v kostele.

K tomuto je třeba ještě připomenout jednu důležitou věc. Náš kostel je kulturní památka. Takže o tom, kde a jaký bude odstín malby, jsem nerozhodoval já, ale úředníci Národního památkového ústavu. Stejně tak rozhodli, že na římsách budou ne dvě, ale čtyři zlaté proužky! Já jsem rozhodl jen o tom, že budeme malovat. A to je moje povinnost, neboť jsem správce kulturní památky a musím se o ni řádně starat.

Někdo by mohl říci: „Už si jistě na to vybrali, měli benefiční koncert, dělají sbírky…“ Když jsem si nechal vymalovat byt na faře, zaplatil jsem za jednu místnost mezi dvěma a třemi tisíci. Malíř chodil po zemi a vymaloval i strop. Štaflí nebylo třeba a trvalo to dva dny. Ale vymalovat kostel znamená do výšky deseti metrů postavit bezpečné lešení, po kterém se pohybují statní chlapi. Postavit, přemístit a posléze složit lešení není práce pro pár strýčků – brigádníků, ale pro firmu, která za svou práci musí ručit! A v neposlední řadě: bylo již třeba vyměnit světla v kostele, neboť stávající již byla za hranicí životnosti. Osvětlení jsme rozšířili, takže bylo třeba i natáhnout trochu kabelů navíc. Takže vysekat drážku, natáhnout kabely, „zapucovat“ a … vymalovat. Celý měsíc v kostele pracovalo mnoho lidí a každý dělník má právo na svou mzdu.

Příjmy Výdaje 
Příjmy celkem:490 280,- KčVýdaje celkem:519 966,- Kč
Sbírky v kostele232 540,- KčVýmalba​195 901,- Kč
Dary​104 370,- KčLešení​152 928,- Kč
Benefiční koncert48 370,- KčZlacení66 450,- Kč
Dotace od Města V. Kl.55 000,- KčSvětla66 687,- Kč
Dotace od obce Poteč50 000,- KčElektroinstalace38 000,- Kč

Milí farníci, píši vám tyto informace, abyste takzvaně „byli v obraze“, když se setkáte s někým, kdo bude mít nějaké připomínky (v tuto chvíli například k výmalbě kostela). A také k naši žádosti o příspěvek města. My – farnost – jsme jen slušně požádali o příspěvek a jsme za to peskováni, že co si to dovolujeme a podobně. Kdybychom nic nedostali, přijali bychom to. Když jsme dostali, děkujeme za to. A že jsme slušně poprosili? Co jsme udělali špatného? Že jsme vymalovali kostel? To je snad špatně?

P. Karel Janíček, farář

Ohlášky 23. 9. 2018

Ve čtvrtek v 15.00 hod. bude pohřeb pana Jana Polanského z Poteče.

V pátek je slavnost sv. Václava, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou ráno v 7.00 hod. i večer v 17.45 hod. ve farním kostele, v 10.00 hod. dopoledne slavná hodová u kaple v Poteči, kterou bude sloužit otec Bohumil Kundl. Mše svatá bude také v 19.00 hod. v Lačnově.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

První ministrantská schůzka bude ve čtvrtek 4. 10. v 16:00 na pastoračním domě.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

V úterý 25. září v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Ve středu 26. září v 18 hodin budou Biblické tance.

CPR nabízí pro manžele, snoubence i jednotlivce kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny. První přednáška bude ve čtvrtek 11. října v 17 hodin v Pastoračním domě. Kurz bude pokračovat podle zájmu dalšími třemi setkáními. Je potřeba se přihlásit na Centru pro rodinu.

Tento týden je poslední možnost se přihlásit na přípravu na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii.

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Tento pátek 28. 9. jedeme s ministranty na florbalový turnaj do Bánova. Sraz v 8.00 hod. u kostela ve VK. Předpokládaný návrat kolem 18.00 hod. Bližší informace u pana kaplana.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Program je rozdělen na dvě části. Na dopolední přednášky a workshopy je nezbytné se přihlásit. Od 17.00 hod. začíná mší svatou v KD Klobučan večerní program, který je přístupný všem bez přihlášení. Více informací o programu a možnost přihlášení na www.credonf.cz.

Ve středu 3. 10. v 17.00 hod. bude dětská mše svatá. Prosíme, připravte si na tuto mši svatou vlastnoručně vyrobený desátek růžence z čehokoliv. Jeden desátek za rodinu.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku a u pana kaplana.

Zveme všechny mladé na zahajovací mládežnickou mši svatou, která bude již tento pátek 28. 9. ve 20.00 hod. Téma: neznámé. Více na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 16. 9. 2018

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě. Přihlašování na www.credonf.cz. Více informací na plakátcích.

Velehrad – Tuto sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. V autobusu máme ještě … volných míst, přihlašujte se co nejdříve v zákristii klobouckého kostela nebo na faře. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13.45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan bude chodit po nemocných kromě pondělí.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 22. 9. v 11.00 hod. Tomáš Jambor a Nikola Boráková, oba z VK, ve 12.00 hod. Zdeněk Ptáček ze Zlína a Miroslava Kupčíková z Brumova-Bylnice, ve 13.00 hod. Ondřej Vlček z Lačnova a Marianna Kolečanská z Nového Města nad Váhom.

Tento čtvrtek 20. září v 9.30 hod. začínají v Pastoračním domě opět HÝBÁNKY, zábavně-tvořivé dopoledne pro maminky/tatínky/babičky nebo dědečky s dětmi.

Klub seniorů Obzor bude až příští týden v úterý 25. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Pořad bohoslužeb