Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky 17. 12. 2017

Zkouška sboru bude v pondělí v 18:30 hodin na kůru.

Protože bude letos čtvrtá neděle adventní a zároveň Štědrý den, nebude odpoledne v 15. hodin „půlnoční“ mše svatá pro děti.

Kdo se nedostal ještě ke svaté zpovědi, bude se zpovídat ještě v pondělí v Nedašově, v úterý v Brumově (9 až 12, 13:30 až 17 hodin).

VK: Ve středu se nebude zpovídat v Poteči.

Biblické tance budou ve středu 20. prosince v 18 hod v Pastoračním domě.

Ve středu 20. 12. bude v kině benefiční projekce filmu Anděl Páně 2. Výtěžek půjde na podporu dětí z domova ve Smolině. Více informací na plakátech.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

Zdobení stromků a montáž betléma bude v sobotu od 8. hodin. Přijďte prosím pomoci.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 10. 12. 2017

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 93 440,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne v 16. hodin bude ve farním kostele koncert „barokní hudby“. Všichni jste srdečně zváni. (Také je dnes koncert v Klobučanu a to v 18 hodin.)

Prosíme klobucké ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

V Poteči budou „roráty“ ve středu při mši svaté. Vezměte si s sebou lampičky.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý v 16 hodin

Zpovědní den farnosti bude v sobotu 16. 12.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 3. 12. 2017

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Aloisie Šeré z Lačnova bude v Lačnově v pátek ve 14 hodin.

Mše svatá v Lačnově bude výjimečně ve čtvrtek v 18 hodin (v pátek nebude)

V pátek 8. 10. bude ve Študlově v baru U Lukášů přednáška o chození po Alpách. Začátek je v 18:00.

V sobotu 9. prosince bude adventní duchovní obnova, tentokrát na Pastoračním domě a v kostele.  Vede P. Ivan Šulík. Do středy se můžete přihlásit zde. Na obnově bude prodej křesťanské literatury.

V sobotu 9. 12. bude v Dolní Lhotě (pozor změna) adventní vigilie pro mladé. Začátek je v 15 hodin v kostele. Vigilii povede P. Petr Káňa. Informace jsou na plakátcích na internetu.

Ve středu v 17 hodin bude ve farním kostele mše svatá pro děti. Prosím přineste si lampičky. Na památku štědrosti sv. Mikuláše se budeme obdarovávat vzájemně. Přineste prosím do košíčku do kostela nějakou maličkost, co potěší i druhého. Po mši svaté bude na pastoračním domě promítání o sv. Mikuláši. Další informace jsou na plakátech.

V době adventní budou ve farním kostele v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

Příští neděli v 16. hodin bude zde v kostele adventní koncert barokní hudby. Účinkují místní umělci – více informací naleznete na nástěnkách. Jste srdečně zváni.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 26. 11. 2017

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Ve středu 29. 11. v 18 hod bude v sále Pastoračního domu tvoření adventních věnců, zároveň bude v suterénu ping-pong pro chlapy. Potřebný materiál si vemte s sebou.

V pátek 1. prosince (1 pátek v měsíci) nebudou „chvály“, jenom kratší adorace a svátostné požehnání. Po technické přestávce ve 20. hodin začne koncert v rámci mikulášského jarmeku.

V sobotu večer bude mše svatá v rámci pobožnosti devíti mariánských sobot – pobožnost začíná v 17. hodin.

V neděli 3. 12. v 16. hodin proběhne na Inkubátoru rozsvícení adventní svíce a v 16:30 hodin začne v kostele závěrečný koncert na ukončení valašského jarmeku.

V sobotu 9. prosince bude adventní duchovní obnova, tentokrát na Pastoračním domě a v kostele.  Vede P. Ivan Šulík. Přihlašujte se v sakristii nebo na webových a facebookových stránkách co nejdříve. (komentář – vyzvat lidi, aby si udělali čas, namotivovat) Na obnově bude prodej křesťanské literatury.

V sobotu 9. 12. bude v Nedašově adventní vigilie pro mladé. Začátek je v 15 hodin v nedašovském kostele. Vigilii povede P. Petr Káňa. Informace jsou na plakátcích na internetu.

V sakristii si můžete koupit nástěnné kalendáře.

Od zítřka zapisujeme intence mší svatých na celý příští rok.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 12. 11. 2017

Minulou neděli se při sbírce na charitu vybralo 71 670,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11 hodin ve Študlově Roman Lukaštík a Jana Tvarůžková, oba ze Študlova.

V nedělí 19. 11. bude v kině film Chatrč. Film je velmi silný. Pokud chcete jít do kina, tak si rezervujte lístky, je téměř vyprodáno. Lístky si můžete zarezervovat zde.

Ve čtvrtek 16.11. v 17.30 bude v Pastoračním domě seminář pro manžele na téma Priority. Vedou manželé Smékalovi, cena 100 Kč za pár. Hlaste se v Centru pro rodinu.

Klub seniorů Obzor bude tentokrát ve středu 15.11. Pojedeme za P. Kájou Hořákem do Hošťálkové. Sraz v 16 hod u Pastoračního domu, mše svatá v 17.30 hod. Je domluvený mikrobus, pokud by se chtěl někdo přidat, musí jet svým vlastním vozem.

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice zve studenty 9. ročníku a jejich rodiče na dny otevřených dveří 1. a 2.prosince, kdy bude možnost dozvědět se všechny potřebné informace o studiu, zkusit si nanečisto přijímačky, prohlédnout si školu a domov mládeže, který je součástí areálu školy. Škola nabízí 2 maturitní obory – předškolní a mimoškolní pedagogika a sociální činnost. V průběhu studia studenti absolvují více než 500 hodin praxí, proto jsou dobře připraveni do zaměstnání. Více na www.cirkevka-bojkovice.cz.

Pan farář bude tento týden na duchovních cvičeních.

Pořad bohoslužeb 12. 11. 2017