Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky 4. 2. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

V neděli 4. 2. odpoledne bude ve farním kostele koncert skvělého Zboru svetej Cecílie z Nového Města nad Váhom. Koncert je dnes v 16 hodin. Kvalitní kulturní zážitek je zaručen. Vstupné dobrovolné.

Mše svatá pro děti bude ve středu v 17 hodin ve farním kostele.

Pohřeb paní Boženy Sýkorové z Klobouk bude ve čtvrtek ve 14 hodin.

Čtvrteční mše svatá ve Študlově bude výjimečně v 16 hodin.

V pátek bude sloužit večerní mši svatou novokněz P. Jan Berka. Po mši svaté místo adorace bude udělovat novokněžské požehnání.

V sobotu nebude mše sv. ráno, ale až večer s udělováním svátosti pomazání nemocných, při příležitosti světového dne nemocných. Přivezte své nemocné k této příležitosti.

V sobotu v deset hodin bude mše sv. v penzionu.

V neděli 11. února v 15:00 proběhne v pastoračním domě ve VK Misijní jarmark. Děti z Misijního klubka budou prodávat své výrobky, které bude možné zakoupit za dobrovolnou cenu. (Výtěžek bude použit na podporu misií.) O hudební doprovod se postarají spojené scholy z Valašských Klobouk a ze Študlova.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 28. 1. 2018

Pohřeb pana Jana Hradila z Klobouk bude ve středu ve 14 hodin.

Ve středu budou biblické tance.

Bude první pátek. Mše svaté ráno i večer. Budou se žehnat svíčky – hromničky – doneste si je s sebou.

Po večerní mši svaté v pátek budou chvály.

První sobota – další v rámci devíti prvních sobot. Bude se také udělovat svatoblažejské požehnání.

Odjezdy autobusu na pouť matek do Šternberka (3. 2.):

  • Val. Klobouky v 6:30 h
  • Poteč 6:35 h
  • Val. Příkazy 6:40 h (pro Študlovjanky)
  • Lačnov 6:50h (na křižovatce u hospody)

S sebou: Svačinu, teplé oblečení, 250 Kč. V autobuse jsou ještě volná místa, je možné se ještě přihlašovat!!

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Mše svatá pro děti bude ve středu 7. 2. v 17 hodin ve farním kostele. Další informace jsou na plakátku.

Centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který začne 12. února 2018. Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat dál. Cena celého kurzu je 2000 Kč za pár. Přihlášky na Centru pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Výsledky tříkrálové sbírky v naší farnosti

ObecPočet obyvatelPočet skupin koledníkůVýtěžekVýtěžek na obyvatele
Celkem778235270 259 Kč34,99 Kč
Valašské Klobouky - celkem508121147 758 Kč29,08 Kč
Valašské Klobouky - město447717119 258 Kč26,64 Kč
Valašské Klobouky - Lipina239111 660 Kč48,79 Kč
Valašské Klobouky - Mirošov8314 050 Kč48,80 Kč
Valašské Klobouky - Smolina262212 790 Kč
48,82 Kč
Lačnov860237 327 Kč43,40 Kč
Poteč770429 163 Kč37,87 Kč
Študlov528221 436 Kč40,60 Kč
Tichov331312 760 Kč38,55 Kč
Valašské Příkazy212321 815 Kč102,90 Kč
Zdroje dat:
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://mesta.obce.cz/
http://www.valasskeklobouky.cz/soucasnost-mesta/d-1332/p1=36435

Ohlášky 21. 1. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 86 180,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb paní Věry Urbánkové z Klobouk bude v pátek ve 14 hodin ve farním kostele.

Mše svatá pro mládež bude v pátek 26. 1. ve 20 hodin v kostele.

V sobotu v 8 hodin budeme uklízet betlém a odstrojovat stromky. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoci.

Tradiční Pepův Pohár ve fotbale (přihláška) a volejbale (přihláška) bude v sobotu 10. 2. v hale Gymnázia ve Valašských Kloboukách. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Lístky na ples do Študlova (27. 1.) jsou ještě na Centrum pro rodinu.

Centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který začne 12. února 2018. Kurz je pro všechny manžele, bez rozdílu délky manželství. Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat dál. Cena celého kurzu je 2000 Kč za pár. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 14. 1. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tradiční Pepův Pohár ve fotbale a volejbale bude v sobotu 10. 2. v hale Gymnázia ve Valašských Kloboukách. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý 16. ledna v 16 hod v Pastoračním domě.

Stále se můžete zapisovat na pouť matek do Šternberka ve farním kostele v sakristii nebo v Centru pro rodinu. Cena za autobus je 250 Kč.

Lístky na ples do Študlova (27. 1.) se budou prodávat dopoledne ve farní kavárně v Pastoračním domě a přes týden v kanceláři Centra pro rodinu (Študlov po mši v sakristii).

Centrum pro rodinu zve manželské páry na kurz Manželské večery, který začne 12. února 2018. Kurz je pro všechny manžele, bez rozdílu délky manželství. Jedná se o 8 večerů, je však možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda pokračovat dál. Cena celého kurzu je 2000 Kč za pár. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Farní ohlášky 7. 1. 2018

V sobotu nebude mše sv. na penzionu z důvodu probíhajících prezidentských voleb. (Na které určitě běžte a dobře volte…). Výzvu České biskupské konfernece k volbám si můžete přečíst zde.

Pohřby v tomto týdnu:

  • Pohřeb pana Jana Jahody z Lačnova bude v pátek ve 14 hodin v kostele v Lačnově.
  • Předběžně je domluvený i pohřeb pana Rudy Holáně na čtvrtek ve 14:30 hodin.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pouť matek do Šternberku bude letos 3. 2. Autobusy pojedou podle zájmu. Zapisujte se v sakristii farního kostela nebo na Centru pro rodinu do 26. 1. 2018. Cena za autobus je 250,- Kč.

Pořad bohoslužeb

Silvestrovské ohlášky

Ve sbírce na Hod Boží vánoční se vybralo 118 000,- korun. Díky vaši štědrosti jsme nakonec mohli splatit o 425 tisíc více oproti splátkovému kalendáři. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 Ve středu v 17 hodin Vás zveme na mši sv.  pro děti do farního kostel. Téma bude svátost křtu. Prosíme rodiče, aby dětem zjistili datum křtu a napsali na lísteček i s křestním jménem. Při mši sv. je poneseme v obětním průvodu jako připomínku na náš křest, kdy jsme se stali Božími dětmi. Přijďte, těšíme se na Vás.

Tuto středu 3. ledna v 18 hod jsou Biblické tance v Pastoračním domě.

Ve čtvrtek nebude ministrantská schůzka.

V pátek nebudou chvály, ale klasická adorace.

V pátek v 19 hodin v Pastoračním domě bude otevřený Projekt pro mladé. Jsou zváni všichni bez rozdílu věku, které zajímá, jak Projekt probíhá.

V sobotu 6.1. je Slavnost Zjevení Páně – doporučený zasvěcený svátek, (mše svatá ráno a večer – pokračujeme dál v pobožnosti devíti mariánských sobot).

V sobotu ve 14 hodin bude pohřeb pana Karla Trčky z Tichova.

V sobotu bude Křesťanský ples v Klobučanu. Ještě jsou nějaká volná místa!

Charita Valašské Klobouky oznamuje vedoucím tříkrálových skupinek, že materiál pro obchůzku se bude vydávat v pátek pro večerní mši svaté na kaplance. Odevzdání pokladniček a věcí proběhne jako tradičně na nedělní večerní mši svaté 7. ledna. Zároveň děkujeme všem, kteří přijmou naše koledníky v průběhu příštího víkendu ve svých domovech a přejeme hojnost Božího požehnání do nového roku.

Od nového roku nebude bývat ve středu otevřená volná herna, volná herna zůstává otevřená jen v pondělí dopoledne.

Vstupenky na farní ples do Študlova, který bude 27. ledna se budou prodávat od příští neděle ve farní kavárně, mimo neděle v Centru pro rodinu. Cena 100 Kč.

Vyšel silvestrovský farní Zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 24. 12.

Upozornění při mši sv. v 7:00 a v 8:45 – ve farním zpravodaji je chybně uvedeno, že dnes není mše svatá o půl jedenácté. Prosím, upozorněte své příbuzné, že jak bylo minulou neděli hlášeno, dnes je dopolední pořad bohoslužeb jako obvykle – není naopak letos dětská „půlnoční“ v 15. hodin.

Zítra na Hod Boží vánoční bude letos poslední sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

V úterý na sv. Štěpána není mše svatá večer.

Tradiční Štěpánské chvály budou v úterý 26. 12. od 18:30 ve farním kostele. Po chválách bude posezení s kapelou H.U.M.O.R. v Pastoračním domě. Další informace jsou na plakátu.

Ve středu není mše svatá v Tichově pouze v Poteči

Ve čtvrtek není mše sv. ve Študlově

Mše svatá pro mládež bude v pátek v 19 hodin ve Študlově. Po mši svaté bude v KD Študlov následovat zábavný večer Crazy party. Více informací na internetu.

Minulý rok proběhl kurz pro pastorační pomocníky. Na základě absolvování tohoto kurzu  udělil otec arcibiskup dovolení podávat svaté přijímání Davidu Cahlovi, Dominiku Juřicovi, Janu Strnadovi a Emilu Řemeslníčkovi.

Farnost Štítná pořádá v dubnu pouť do Lurd. Informace jsou zde.

Betlémské světlo si můžete vzít v kostele.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 17. 12. 2017

Zkouška sboru bude v pondělí v 18:30 hodin na kůru.

Protože bude letos čtvrtá neděle adventní a zároveň Štědrý den, nebude odpoledne v 15. hodin „půlnoční“ mše svatá pro děti.

Kdo se nedostal ještě ke svaté zpovědi, bude se zpovídat ještě v pondělí v Nedašově, v úterý v Brumově (9 až 12, 13:30 až 17 hodin).

VK: Ve středu se nebude zpovídat v Poteči.

Biblické tance budou ve středu 20. prosince v 18 hod v Pastoračním domě.

Ve středu 20. 12. bude v kině benefiční projekce filmu Anděl Páně 2. Výtěžek půjde na podporu dětí z domova ve Smolině. Více informací na plakátech.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

Zdobení stromků a montáž betléma bude v sobotu od 8. hodin. Přijďte prosím pomoci.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 10. 12. 2017

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 93 440,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne v 16. hodin bude ve farním kostele koncert „barokní hudby“. Všichni jste srdečně zváni. (Také je dnes koncert v Klobučanu a to v 18 hodin.)

Prosíme klobucké ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

V Poteči budou „roráty“ ve středu při mši svaté. Vezměte si s sebou lampičky.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý v 16 hodin

Zpovědní den farnosti bude v sobotu 16. 12.

Pořad bohoslužeb