Archiv pro rubriku: Ohlášky

Ohlášky 13. 5. 2018

V pátek a v sobotu nezapomeňte jít k doplňovacím volbám do senátu.  Je povinnost nás věřících přispívat k obecnému blahu.

V sobotu v 11 hodin uzavřou církevní manželství Jan Strouhal z Vlachovic a Markéta Chupíková z Lidečka.

V sobotu bude nácvik dětí na 1. sv. přijímání. Začneme ve 14 hodin u kaplanky. Po nácviku půjdou děti k první svaté zpovědi. Rodiče prosíme, aby využili příležitosti ke zpovědi během týdne a také aby pomohli dětem se dobře připravit na svatou zpověď. V neděli na mši svaté v 10:30 bude 1. sv. přijímání – přední část kostela bude vyhrazena pro rodiče dětí, které půjdou k 1. sv. př., pro babičky a příbuzné zadní část kostela, ostatní farníky, kteří nemají letos prvokomunikanta prosíme, aby přišli na jinou mši svatou.

Příští neděli slavíme Letnice – narozeniny církve. V sobotu bude svatodušní vigilie. Program začíná v 17:30 hodin růžencem, v 18:00 bude mše svatá. Potom následuje modlitební večer, chvály a posezení na pastoračním domě. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 6. 5. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 74 360,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Františka Talafy z Klobouk bude v pondělí v 15 hodin.

Návštěva nemocných v Lačnově bude v pondělí 7. 5.

Centrum pro rodinu zve manželské a snoubencké páry zítra 7. května v 19 hodin do Pastoračního domu na posezení a besedu na téma Čtyři dohody, podle spisovatele Dona Miguela Ruize.

V úterý – farní pouť do Rájecké Lesné. Odjezd autobusu bude v 7 hodin z náměstí. (Prosíme: z vesnic se dopravte na náměstí. Autobus na vesnice nepojede.) Cena za autobus je 200,- Kč. Autobus je víceméně plný – případní zájemci se hlaste jen u pana faráře!

Ve středu budou v Pastoračním domě v 18 hod biblické tance. 

Ve čtvrtek bude „Slavnost Nanebevstoupení Páně“, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté v Kloboukách ráno i večer, v 16. hod ve Študlově, v 18. hod v Lačnově.

V pátek bude od 18:30 ve farním kostele adorace za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání. Prosíme, přijďte děti podpořit modlitbou. Během adorace se bude zpovídat.

V sobotu uzavřou církevní manželství Michal Oliva z Valašských klobouk a Lucie Šánková z Lipiny.

Příští neděli na hrubé mši svaté bude již tradiční „slavnost manželství“ s obnovou manželských slibů. Manželé, kteří slaví letos kulaté či půlkulaté jubileum a ještě se nepřihlásili, neprodleně se přihlaste v sákristii!!! Páry, které se přihlásily na Slavnost manželství se sejdou příští neděli před kostelem 10.15 hodin.

Příští neděle je také den matek. V kulturním domě Klobučan bude jistě program, který ohlásíme příští neděli.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 29. 4. 2018

Dnes je sbírka na Pastorační dům, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý 1. května je 9. výročí posvěcení kaple v Poteči – slavná mše svatá bude v pravidelný čas v 17:30. Mše svatá ve středu nebude.

Ve středu bude zde v Kloboukách v 17. hodin mše svatá pro děti. Prosíme děti aby si vyrobily a přinesly papírový větrník. Návod je u bočního vchodu. Přede mší svatou v 16:30 bude májová pro děti.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30 ve farním kostele

V sobotu 5. 5. uzavřou ve Valašské Senici církevní manželství Magda Tomaštíková z Val. Klobouk a Jakub Šaroun z Dobřichovic

Centrum pro rodinu pořádá Májový večer pro manželské a snoubenecké páry příští pondělí 7. 5. v 19 hodin v  sále Pastoračního domu. Téma večera: Čtyři dohody.

V úterý 8. května pojedeme na mariánskou pouť do Rájecké Lesné. Na programu mše svatá, prohlídka velikého pohyblivého betlému, májová pobožnost a také můžeme navštívit i zajímavou vesnici Čičmany s malovanými dřevěnicemi. Odjezd bude v 7 hodin. Cena za autobus 200,- Kč.. Přihlašujte se co nejdříve v sákristii.

V neděli 13. května na hrubé mši svaté proběhne slavnost manželství, kde budou mít možnost obnovit svůj manželský slib manželé z naší farnosti. Páry, které slaví letos jubilejní výročí a chtějí své výročí při mši oslavit, ať se zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách nebo v Centru pro rodinu (páry z vesnic se musí přihlásit v Kloboukách!!). Ostatní páry zveme k účasti na této mši svaté.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 22. 4. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pomoc lidem postiženým válkou vybralo 87 790,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes v 16. hodin bude zde v kostele koncert ke „Dni země“. Vystoupí zdejší umělci.

V pondělí je adorační den ve Študlově. Nejsvětější svátost bude vystavena v poledne. Zakončení bude společnou adorací v 17:30 a mší svatou v 18 hodin.

Pohřeb paní Františky Štvrtecké z Klobouk bude v úterý v 15 hodin.

Ve středu v 18 hod budou biblické tance.

Ve čtvrtek bude ministrantská schůzka.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude v Pastoračním domě setkání rodičů dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.

Žehnání motorkářům bude v sobotu ve 13 hodin.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na Pastorační dům. (Jsou teď sbírky často, přispějte podle  svých možností.)

Pietní bohoslužba na Vařákových pasekách bude příští neděli ve 14 hodin.

Zveme všechny na duchovní akci s názvem Najdi se!. Hlavním tématem bude identita muže a ženy, a celkově sebepřijetí. Akce se uskuteční ve Slavičíně 28. 4. 2018 od 14:00. Další info na plakátcích a na internetu.

Slavnost manželství. V neděli 13. května na hrubé mši svaté proběhne slavnost manželství, kde budou mít možnost obnovit svůj manželský slib manželé z naší farnosti. Páry, které slaví letos jubilejní výročí a chtějí své výročí při mši oslavit, ať se zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách nebo v Centru pro rodinu (páry z vesnic se musí přihlásit v Kloboukách!!). Ostatní páry zveme k účasti na této mši svaté.

8. května – v úterý – pojedeme na farní pouť. Místo se ještě upřesní. (Předběžně by to mohla být Rájecká Lesná na Slovensku.) Zájemci se přihlašujte v sakristii.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 15. 4. 2018

Dnes je sbírka na „pomoc lidem postiženým válkou na Blízkém východě“, kterou vyhlásila ČBK. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý bude mimořádně mše svatá v Poteči z důvodu středečního pohřbu.

Ve středu v 15. hodin bude pohřeb pana Josefa Strnada z Poteče.

Ve čtvrtek v 15 hodin bude pohřeb paní Anežky Macháčové z Poteče.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11 hodin Jiří Janků z Vlachovic a Lucie Surovcová z Valašských Příkaz.

Příští neděli bude v 16. hodin koncert ke Dni země. Vystoupí naši zdejší umělci.

Najdi se! – akce pro středoškoláky, vysokoškoláky i starší – o hledání, přijetí a naplnění své identity bude 28.4. od 14 hodin ve Slavičíně v sokolovně. Info na plakátech a na internetu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 8. 4. 2018

Tento týden budeme navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

Minulou neděli se vybralo na kněžský seminář v Olomouci 93.910,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra (to je v pondělí) je „Slavnost Zvěstování Páně“ (doporučený svátek), mše svaté budou pouze v Kloboukách ráno a večer.

Zveme děti a rodiče na mši svatou pro děti, ve středu v 17:00. Všechny také srdečně zveme na cestu Světla, která začíná přede mší v kostele v 16.30. Vítáme také posily do scholičky, zkouška ve středu od 15:30 na kaplance.

Ve středu v 18 hod budou v pastoračním domě biblické tance.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11 hodin Klaudie Kudelová z Valašských Klobouk a Ondřej Boček ze Slavičína.

Příští neděli bude sbírka ČBK na „pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu“

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 1. 4. 2018

Dnešní sbírka je na kněžský seminář.

V úterý a čtvrtek nebude ve farním kostele mše svatá. Taktéž v Tichově a Študlově ve středu a čtvrtek.

Pohřeb pana Václava Polácha ze Študlova bude v pátek v 15 hodin ve Študlově.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30 ve farním kostele.

V sobotu 7. 4. bude v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Z Valašska pojede zvláštní vlak, na který je potřeba se přihlásit. Více informací je na webových stránkách pochodprozivot.cz.

V sobotu 7. 4. bude v Brumově ples pro mladé Densing Ívnyng. Informace jsou na plakátcích a na Facebooku

Příští neděli v 15 hodin bude ve farním kostele pobožnost k Božímu milosrdenství.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 25. 3. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 72 820,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes se vybírají kasičky s Postní almužnou. Kdo jste zapomněli, přineste je kdykoliv kolem bohoslužeb do sakristie.

Příležitost ke svátosti smíření je ještě v pondělí v Nedašově a v úterý v Brumově.

Pohřeb paní Hedviky Nedavaškové z Lipiny bude v pondělí ve 14:30 ve farním kostele.

Pohřeb paní Ludmily Matyášové z Klobouk bude v úterý ve 14:30 v Lačnově.

Úklid kostela na svátky bude v úterý od 9 hodin.

Ve středu v 18 hod bude modlitba biblických tanců.

Společná adorace bdění s Kristem v Getsemanské zahradě, bude na Zelený čtvrtek ve farním kostele ve 20:30 hodin.

Společná modlitba ranních chval z breviáře bude v pátek a sobotu v 7:30.

Nácvik ministrantů na obřady bude v pátek a v sobotu v 10:00 ve farním kostele.

Nácvik lačnovských ministrantů na velkopáteční obřady bude v pátek v 10 hodin v kostele v Lačnově.

Velký pátek je den přísného postu. Půst od masa zavazuje od 14 let, půst újmy zavazuje od 18 do 60 let. Půst újmy nezavazuje diabetiky, těhotné a kojící ženy.

Pobožnost křížové cesty začíná na Velký pátek ve 14:30, obřady v 15 hodin.

„Boží hrob“ bude otevřený k tiché modlitbě na Bílou sobotu od 8 do 18 hodin.  Velikonoční vigilie začíná ve 20 hodin. Zkouška spojených schól na Velikonoční vigilii bude v sobotu v 18:30 na pastoračním domě.

Příští neděli bude při bohoslužbách žehnání pokrmů.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.

V sobotu 7. 4. bude v Praze Národní pochod pro život a rodinu. Z Valašska pojede zvláštní vlak, na který je potřeba se přihlásit. Více informací je na webových stránkách Pochodu pro život.

V sobotu 7. 4. bude v Brumově ples pro mladé Densing Ívnyng. Informace jsou na plakátcích a na Facebooku

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 18. 3. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne zve mládež naše farníky na postní putování kříže do Drnovic. Sraz je ve 14:30 u farního kostela. Návrat zpět je zařízen osobními auty.

Zítra v pondělí je „Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie“, doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté budou pouze ráno a večer ve farním kostele v Kloboukách. Mše svaté v Lačnově a ve Študlově nebudou z důvodu pohřbu maminky pana faráře. Smuteční oznámení je na vývěskách.

Na pohřeb do Přerova – Předmostí je objednán autobus, který bude odjíždět z náměstí od kašny ve Valašských Kloboukách již v 11:30 hodin. Je třeba se přihlásit na faře do nedělního poledne. (Zde v Kloboukách se můžete přihlašovat teď po mši svaté v zákristii!)

V úterý 20. 3. v 16 hodin bude v Pastoračním domě klub seniorů OBZOR.

Příští neděle je květná – pašijová, přineste si ratolesti k posvěcení.

Zveme rodiny s dětmi na Květnou neděli na společnou křížovou cestu. Sraz bude v 15:00 u viaduktu směrem na klobucké rybníky. Křížová cesta povede po zpevněné asfaltové cestě vhodné pro kočárky a všechny, kdo místo nohou používají kola. Další informace jsou na plakátcích.

Prosíme ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

Mladí děkanátu moc děkují ochotným farníkům za buchty a jiné občerstvení, kterými jste podpořili setkání mládeže. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb