Bohoslužby

Pořad bohoslužeb na aktuální týden včetně úmyslů mší svatých najdete v ohláškách.

Valašské Klobouky – farní kostel
Po,Út, Čt, Pá – 17:45
So – 7:00 (první sobota v měsíci – pouze v 17:45)
Ne – 7:00, 8:45, 10:30, 18:10

Mše pro mládež ve farním kostele – ve školním roce poslední pátek v měsíci ve 20.00
Penzion – každou druhou sobotu v měsíci v 10:00

Lačnov – Pátek v 18:00 (v létě červen, červenec a srpen v 19:00), Neděle 9:00
Študlov – Čtvrtek v 18:00 (v létě v 19:00), Neděle v 10:30
Tichov – Středa v 16:00 (v létě v 19:00), Neděle v 7:30
Poteč – Středa v 17:30

Zpovídání – půl hodiny před každou mší svatou s výjimkou neděle

Adorace – půlhodinová adorace po páteční mši

Adorace s chválami – každý první pátek po mši svaté

Mariánské večeřadlo – první sobota v měsíci v 17.hod.

Modlitba breviáře – každé úterý po mši sv.