Archiv autora: P. Karel Janíček

Farní ohlášky 7. 1. 2018

V sobotu nebude mše sv. na penzionu z důvodu probíhajících prezidentských voleb. (Na které určitě běžte a dobře volte…). Výzvu České biskupské konfernece k volbám si můžete přečíst zde.

Pohřby v tomto týdnu:

  • Pohřeb pana Jana Jahody z Lačnova bude v pátek ve 14 hodin v kostele v Lačnově.
  • Předběžně je domluvený i pohřeb pana Rudy Holáně na čtvrtek ve 14:30 hodin.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pouť matek do Šternberku bude letos 3. 2. Autobusy pojedou podle zájmu. Zapisujte se v sakristii farního kostela nebo na Centru pro rodinu do 26. 1. 2018. Cena za autobus je 250,- Kč.

Pořad bohoslužeb

Silvestrovské ohlášky

Ve sbírce na Hod Boží vánoční se vybralo 118 000,- korun. Díky vaši štědrosti jsme nakonec mohli splatit o 425 tisíc více oproti splátkovému kalendáři. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 Ve středu v 17 hodin Vás zveme na mši sv.  pro děti do farního kostel. Téma bude svátost křtu. Prosíme rodiče, aby dětem zjistili datum křtu a napsali na lísteček i s křestním jménem. Při mši sv. je poneseme v obětním průvodu jako připomínku na náš křest, kdy jsme se stali Božími dětmi. Přijďte, těšíme se na Vás.

Tuto středu 3. ledna v 18 hod jsou Biblické tance v Pastoračním domě.

Ve čtvrtek nebude ministrantská schůzka.

V pátek nebudou chvály, ale klasická adorace.

V pátek v 19 hodin v Pastoračním domě bude otevřený Projekt pro mladé. Jsou zváni všichni bez rozdílu věku, které zajímá, jak Projekt probíhá.

V sobotu 6.1. je Slavnost Zjevení Páně – doporučený zasvěcený svátek, (mše svatá ráno a večer – pokračujeme dál v pobožnosti devíti mariánských sobot).

V sobotu ve 14 hodin bude pohřeb pana Karla Trčky z Tichova.

V sobotu bude Křesťanský ples v Klobučanu. Ještě jsou nějaká volná místa!

Charita Valašské Klobouky oznamuje vedoucím tříkrálových skupinek, že materiál pro obchůzku se bude vydávat v pátek pro večerní mši svaté na kaplance. Odevzdání pokladniček a věcí proběhne jako tradičně na nedělní večerní mši svaté 7. ledna. Zároveň děkujeme všem, kteří přijmou naše koledníky v průběhu příštího víkendu ve svých domovech a přejeme hojnost Božího požehnání do nového roku.

Od nového roku nebude bývat ve středu otevřená volná herna, volná herna zůstává otevřená jen v pondělí dopoledne.

Vstupenky na farní ples do Študlova, který bude 27. ledna se budou prodávat od příští neděle ve farní kavárně, mimo neděle v Centru pro rodinu. Cena 100 Kč.

Vyšel silvestrovský farní Zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 24. 12.

Upozornění při mši sv. v 7:00 a v 8:45 – ve farním zpravodaji je chybně uvedeno, že dnes není mše svatá o půl jedenácté. Prosím, upozorněte své příbuzné, že jak bylo minulou neděli hlášeno, dnes je dopolední pořad bohoslužeb jako obvykle – není naopak letos dětská „půlnoční“ v 15. hodin.

Zítra na Hod Boží vánoční bude letos poslední sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

V úterý na sv. Štěpána není mše svatá večer.

Tradiční Štěpánské chvály budou v úterý 26. 12. od 18:30 ve farním kostele. Po chválách bude posezení s kapelou H.U.M.O.R. v Pastoračním domě. Další informace jsou na plakátu.

Ve středu není mše svatá v Tichově pouze v Poteči

Ve čtvrtek není mše sv. ve Študlově

Mše svatá pro mládež bude v pátek v 19 hodin ve Študlově. Po mši svaté bude v KD Študlov následovat zábavný večer Crazy party. Více informací na internetu.

Minulý rok proběhl kurz pro pastorační pomocníky. Na základě absolvování tohoto kurzu  udělil otec arcibiskup dovolení podávat svaté přijímání Davidu Cahlovi, Dominiku Juřicovi, Janu Strnadovi a Emilu Řemeslníčkovi.

Farnost Štítná pořádá v dubnu pouť do Lurd. Informace jsou zde.

Betlémské světlo si můžete vzít v kostele.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 17. 12. 2017

Zkouška sboru bude v pondělí v 18:30 hodin na kůru.

Protože bude letos čtvrtá neděle adventní a zároveň Štědrý den, nebude odpoledne v 15. hodin „půlnoční“ mše svatá pro děti.

Kdo se nedostal ještě ke svaté zpovědi, bude se zpovídat ještě v pondělí v Nedašově, v úterý v Brumově (9 až 12, 13:30 až 17 hodin).

VK: Ve středu se nebude zpovídat v Poteči.

Biblické tance budou ve středu 20. prosince v 18 hod v Pastoračním domě.

Ve středu 20. 12. bude v kině benefiční projekce filmu Anděl Páně 2. Výtěžek půjde na podporu dětí z domova ve Smolině. Více informací na plakátech.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

Zdobení stromků a montáž betléma bude v sobotu od 8. hodin. Přijďte prosím pomoci.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 10. 12. 2017

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 93 440,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne v 16. hodin bude ve farním kostele koncert „barokní hudby“. Všichni jste srdečně zváni. (Také je dnes koncert v Klobučanu a to v 18 hodin.)

Prosíme klobucké ministranty, aby si vzali na vyprání ministrantské oblečení.

V době adventní budou v sobotu v 6:00 ráno roráty pro děti. Vezměte si s sebou lampičky. Po mši svaté bude snídaně pro děti na pastoračním domě.

V Poteči budou „roráty“ ve středu při mši svaté. Vezměte si s sebou lampičky.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý v 16 hodin

Zpovědní den farnosti bude v sobotu 16. 12.

Pořad bohoslužeb

Program duchovní obnovy

9. 12. 2017 bude v pastoračním domě a  v kostele duchovní obnova.

Program
9:00 – 9:30 modlitba chval
9:30 – 10:30 1. blok promluvy
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:00 2. blok promluvy
12:00 – 13:30 oběd
13:30 – 14:30 3. blok + (dotazy)
15:00 – 15:50 adorace
16:00 mše svatá