Archiv autora: P. Karel Janíček

Ohlášky 19. 8. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 78.740,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí je adorační den v Lačnově. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hodin až do 18 hodin, kdy začne společná adorace. V 19 hodin bude mše svatá.

Ve středu v 9 hodin dopoledne bude v kostele malá brigáda. Potřebovali bychom asi tři ženy na očištění spuštěného lustru a tři muže na montáž zrcadel, garnýží, atd., po výmalbě na kaplance.

Pohřeb paní Vlasty Rečkové z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele. Pohřeb a paní Marie Manové z Poteče bude ve středu v 15 hodin.

Církevní manželství uzavřou v sobotu ve farním kostele v 11 hodin Martin Vlček z VK a Aneta Tomášová z Hlučína-Darkoviček, ve 12 hodin Zdeněk Palát z Lačnova a Jana Trochtová z Valašské Senice.

Příští neděli v 15 hodin bude tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Tradiční farní pouť na Svatý Hostýn bude letos v neděli 2. září. Autobusy pojedou i na vesnice. Přihlašujte se u paní Cigánkové z Poteče, její tel. číslo najdete na plakátcích na vývěskách.

Připravují se další různé akce (např. pohádkový hrad v Brumově) – více informací na vyvěšených plakátcích.

Kupujte si farní oplatky.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 5. 8. 2018

Pohřeb pana Josefa Mačka z Lačnova bude v pondělí v 15 hodin v kostele v Lačnově.

Pohřeb paní Marie Gargulákové, rodem z Lačnova bude v úterý v 15 hodin ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 11. 8. v kostele v Nedašově Ing. Jan Strnad z Mirošova a Anežka Šerá z Nedašovy Lhoty.

V sobotu bude mše svatá v 10 hodin na penzionu.

Poutníci do Svaté země nechť přicházejí v příštím týdnu s finančními doplatky na faru, (kromě pondělí a úterý dopoledne).

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 29. 7. 2018

Minulou neděli se vybralo při sbírce na výmalbu kostela 74.190,- Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

I nadále můžete podepisovat petici na podporu manželství, která je uprostřed kostela na stolečku.

Ve středu od 15. hodin bude brigáda na závěrečné práce v kostele: – ženy vyklepat a případně pozašívat podsedáky na lavice, – muži přenést a osadit sochy, obrazy.

První pátek – mše sv. ráno i večer

První sobota v měsíci – mše sv. večer v rámci mariánského večeřadla

Zveme maminky s dětmi na letní duchovní obnovu poslední týden v srpnu. Akce se koná na pastoračním domě. Součástí je hlídání dětí už od miminek, letos bude zajištěn i duchovní program pro děti. Obnovu povede Františka Böhmova z Ostravy, duchovně doprovodí P. Pavel Šupol. Vice info a kontakty k přihlášení na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Duchovní obnova pro maminky

Zveme maminky s dětmi na letní duchovní obnovu poslední týden v srpnu. Akce se koná na pastoračním dome. Součástí je hlídání děti už od miminek, letos bude zajištěn i duchovní program pro děti. Obnovu povede Františka Böhmova z Ostravy, duchovně doprovodí P. Pavel Šupol. Vice info a kontakty k přihlášení na plakátku.

Plakátek

Ohlášky 22. 7. 2018

Dnes je sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden bude otec František navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

Pohřeb pana Jana Maniše z Tichova bude v pátek v 15 hodin ve farním kostele.

V sobotu ve 14 hodin bude mše svatá v Lipině.

V sobotu v 14:30 bude v Lačnově v areálu skanzenu dožínková mše svatá.

Příští neděli 29. 7. pořádají dobrovolní hasiči z Křekova tradiční letní pouť na Hložec. Začátek mše sv. v 11:00 hodin.

Příští neděli bude mít na vesnicích mše svaté otec Vilém a asistovat mu bude jáhen Jan.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 15. 7. 2018

V sobotu uzavřou církevní manželství v 11 hodin ve farním kostele Michal Ptáček z Valašských příkaz a Barbora Petrůjová z Vysokého Pole.

Mše svaté budou od pondělí bývat v kostele.

Příští neděli bude mít mše svaté otec Vilém a asistovat mu bude jáhen Jan.

Příští týden bude sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 8. 7. 2018

Minulou neděli při sbírce na výmalbu kostela se vybralo 84.135,-Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Tento týden budou nadále mše svaté na Pastoračním domě.

V sobotu bude mše svatá na penzionu už v 9:00

V sobotu uzavřou církevní manželství:

  • V 11 hodin ve farním kostele Lukáš Dostal z Rožnova pod Radhoštěm a Eva Švachová z Valašských Příkaz.
  • V 11 hodin v kostele ve Študlově Martin Janošík a Radmila Tvarůžková, oba ze Študlova.

Mše sv. se svěcením kříže v Poteči za Dělanovcem u „Baribalu“ bude v sobotu ve 14. hodin. Mši sv. bude sloužit P. František Hanáček z Olomouce. Informace jsou také na plakátku na nástěnce.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 1. 7. 2018

Dnes je sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes ve 14:30 bude v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jiřího Šůstka.

Ve čtvrtek je „Slavnost sv. Cyrila a Metoděje“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude ráno v 7. hodin na Pastoračním domě a v 10. hodin u kaple CM.

První pátek – mše sv. ráno i večer na Pastoračním domě.

První sobota – mše sv. večer v kostele

Příští neděli 8. 7. se bude otec František loučit v Tichově a v Lačnově. Ve Študlově se bude loučit v neděli 22. 7.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 24. 6. 2018

V pátek je „Slavnost sv. Petra a Pavla“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá ráno i večer a v 19. hodin v Lačnově a Študlově.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež. Otec František se bude loučit s mládeží. Po mši svaté bude táborák. Špekáčky s sebou.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

V neděli 1. 7. bude ve 14:30 v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jiřího Šůstka.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na výmalbu a osvětlení farního kostela. Možná již bude zbavena lešení přední část kostela.

Příští neděli se bude loučit na vesnicích otec Janko.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Dnes je ještě možné podepsat petici proti takzvané „Istanbulské smlouvě“, – podpisové archy jsou uprostřed kostela na stolku.

Pořad bohoslužeb