Archiv autora: P. Karel Janíček

Ohlášky 20. 1. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 72 670,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod

Ještě tento týden je možné přihlásit se na hromniční pouť matek do Šternberka na sobotu 2. února. Cena za autobus je 250 Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii. Vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové!! Tel. 732 127 091

Kurz Manželské večery začne 11. února. Je možné se přihlásit na první večer a pak se rozhodnout, zda pokračovat v kurzu dál. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. února. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu. (ve Študlově – příští týden v sakristii)

Charita Valašské Klobouky děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a také všem, kteří koledníky přijali ve svých domovech. Přehled o výsledcích koledování najdete na webových stránkách Charity Valašské Klobouky a také můžete sledovat další zajímavosti na stránkách Tříkrálové sbírky. Děkujeme za Vaši přízeň i v letošním roce. Celkem se během tříkrálové sbírky podařilo vybrat Charitě Valašské Klobouky 527 511,- Kč, z toho v naší farnosti 284 928,- Kč.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 13. 1. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 11:00 hodin bude pohřeb pana Kenny Ovesného, rodáka z Lipiny, bydlištěm v Kalifornii, v USA.

V pátek v 14:30 hodin ve Študlově bude pohřeb paní Marie Krškové ze Študlova.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod.

Hromniční pouť matek do Šterberka bude v sobotu 2. 2. Autobusy pojedou jako obvykle, cena za autobus je 250,- Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii, vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové, tel. 732 127 091.

Kurz Manželské večery začne 11. 2. Hlaste se na Centru pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. února. Vstupenky se budou prodávat od příští neděle ve farní kavárně a na Centru pro rodinu.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. na PD.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 6. 1. 2019

Včera proběhl již 20. křesťanský ples. Děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli. Děkujeme všem sponzorům.

Novoroční koncert našich místních umělců se uskuteční dnes v 16.00 hod. ve farním kostele.

Koncert Adorare a žehnání nového CD je přesunutý z dnešního dne na neděli 10. 2.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných: pondělí VK, středa Mir a Po, čtvrtek La.

Pohřeb paní Ludmily Šomanové z VK bude ve středu ve 14.30 hod. ve farním kostele a pohřeb pana Ovesného z Lipiny, zemřelého v USA, bude v sobotu v 10.00 hod.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. 15 minut přede mší zveme na zpívání koled.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. Prosíme všechny ministranty o účast. Bude se řešit ministrantské oblečení.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Příští neděli bude sloužit dopolední mše svaté ve VK novokněz otec Jiří Šůstek, rodák z Pozlovic. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání, při kterém bude možné novoknězi přispět do košíčku. 

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli 13. 1. v 16.00 hod.

Hromniční pouť matek do Šterberka bude v sobotu 2. 2. Autobusy pojedou jako obvykle, cena za autobus je 250,- Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii, vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové, tel. 732 127 091.

Kurz Manželské večery začne 11. 2. Hlaste se na Centru pro rodinu.

Příští neděli 13. 1. bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 30. 12. 2018

Farnost Vlachovice pořádá autobusovou pouť na Svatý Hostýn zítra na silvestra 31. 12. Odjezd z Valašských Klobouk od kostela bude v 19.15 hod. Zájemci se hlaste dnes do 15.00 hod. paní Aleně Hověžákové na tel. čísle, který je uveden na plakátku. Návrat 1. 1. v ranních hodinách.

Pohřeb pana Antonína Kozubíka bude v pondělí ve 14.00 hod. ve farním kostele.

Biblické tance budou tuto středu 2. 1. v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Kurz Manželské večery začne v pondělí 11. 2. na pastoračním domě. Jedná se o osm večerů, strávených ve dvou, v příjemné atmosféře a diskuzi nad různými tématy. Přihlašujte se na Centru pro rodinu. Je možné se přihlásit jen na první večer, a pak se rozhodnout, zda budete pokračovat. Cena za kurz je 2 000,- Kč za pár.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Křesťanský ples se uskuteční tuto sobotu 5. 1. od 19.30 hod. v KD Klobučan. Jsou ještě volné lístky, zakoupit si je můžete na tel. čísle, které je uvedeno na plakátcích.

Novoroční koncert našich místních umělců se uskuteční příští neděli 6. 1. v 16.00 hod. ve farním kostele.

Charita Valašské Klobouky hledá dobrovolníky (vedoucí skupinek) pro Tříkrálovou sbírku. Více informací na místní charitě.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 23. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok. Ještě je hodně volných intencí především ve všední dny. A to i začátkem ledna!

Ti, kteří čítávají Boží slovo při liturgii, ať se neprodleně zapíší na čtení. Děkujeme.

VK: Příprava betléma a zdobení stromečků bude zítra v pondělí na štědrý den od 8.00 hod. v kostele. Přijďte, prosím, kdo můžete pomoci.

Chrámový sbor bude zpívat v pondělí 24. 12. na půlnoční ve 22.30 hod., na Hod Boží vánoční v úterý 25. 12. v 10.30 hod. a v neděli 30. 12. o svátku sv. Rodiny v 8.45 hod. Bude zpívat „Pastýřskou vánoční mši jitřní“ od Josefa Julínka a „Vánoční mši“ od Františka Maňase.

V úterý 25. 12. o Slavnosti Narození Páně bude sbírka na potřeby farnosti.

Ve středu 26. 12. o svátku sv. Štěpána vás zve obec Poteč na tradiční setkání u vánočního stromu před obecním úřadem k poslechu i zpěvu vánočních koled.

Ve čtvrtek 27. 12. o svátku sv. Jana evangelisty bude slavnostní mše svatá v kapli v Poteči s vánočními zpěvy a koledami, která bude začínat výjimečně již v 16.30 hod.

Srdečně zveme na Vánoční večer chval, který se uskuteční tuto sobotu 29. 12. v 18.00 hod. ve farním kostele. Více informací naleznete na plakátku.

Letošní poslední Mládežnická mše svatá se uskuteční v rámci akce Študlov party a to ve Študlově tento pátek 28. 12. v 19.00 hod. Po mši svaté od 20.00 hod. zvou animátoři děkanátu na Študlov party do kulturního domu. Téma: džungle. Více informací na plakátcích nebo fb.

Křesťanský ples se uskuteční v sobotu 5. 1. od 19.30 hod. v KD Klobučan. Jsou ještě volné lístky, zakoupit si je můžete na tel. čísle, které je uvedeno na plakátcích.

Zveme na Vánoční koncert cimbálové muziky, který se uskuteční na sv. Štěpána ve středu 26. 12. v 17.00 hod. ve farním kostele. Více na plakátcích.

6.1.2019 se uskuteční Novoroční koncert našich místních umělců v 16.00 hod. ve farním kostele.

Ohlášky 16. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek už nebude. Další schůzka bude 3. 1. 2019

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Prosíme ministranty, aby si vzali domů ministrantské oblečení k vyprání, ať nám na vánoční svátky září jako andělé nad Betlémem 🙂

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky.

LA: Připomínáme vzadu v kostele Betlémskou krajinu, na kterou si děti mohou po každé mši sv.dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu jsou roráty v 6.00,po ní snídaně. Nezapomeňte si vzít lampičku.

TI: Mše svatá ve středu v 17.00 hod.

Dnešním dnem začíná oficiálně zpovědní maraton. Rozpis zpovídání je na vývěskách, webu a facebooku farnosti.

VK: V sobotu je zpovědní den: dopoledne se bude zpovídat od 9.00 hod. do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 17.00 hod. Úklid kostela na svátky by probíhal po ukončení zpovídání od 17.30 hod.

Příprava betléma – s ohledem na sobotní zpovědní den budeme vánoční výzdobu realizovat takto: ve středu od 14.00 hod. připravíme a přeneseme do kostela vánoční stromky, případně další věci a v pondělí na štědrý den od 8.00 hod.proběhne v kostele vlastní zdobení. Přijďte, prosím, kdo můžete pomoci.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 9. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Dnes v 15.00 hod. bude ve farním kostele benefiční koncert žáků ZUŠ.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod.

V tomto týdnu budou 3 pohřby. Všechny ve 14.30 hod. Ve středu pan Radek Červenka z Poteče, ve čtvrtek pan Štefan Pajer z VK a v pátek pan Josef Bělaška z Tichova.

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných. V pondělí VK, ve středu Mirošov a Poteč a ve čtvrtek Lačnov.

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky. Po mši zveme na snídani na pastoračním domě. Vzadu v kostele si mohou vzít papírové hvězdičky ty děti, které půjdou v sobotu na roráty. Po splnění úkolu, který je modlitba u adventního věnce, si hvězdičku mohou vybarvit a donést s sebou na sobotní roráty, aby se hvězdička mohla nalepit do betléma před oltářem.

LA: Na advent je pro děti připravena vzadu v kostele Betlémská krajina. Děti na ni mohou pokaždé mši sv. dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu po rorátech bude pro děti připravena (jižtradičně) snídaně. Děti, nezapomeňte si vzít na tuto mši lampičku.

TI: Mše svatá bude ve středu v 17.00 hod.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 2. 12. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 74 320,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zapisujeme mše svaté na příští rok, přijďte co nejdříve hlavně vy, kteří chcete mši svatou v lednu a v únoru.

Na první pátek nebude mše svatá v 7.00 hod. jako obvykle, ale rorátní už v 6.00 hod.

V sobotu je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou ve farním kostele ráno v 6.00 hod. a večer v 17.45 hod. Také bude mše svatá na penzionu v 10.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli v 16.00 hod.

Příští neděli v 15.00 hod. bude ve farním kostele benefiční koncert žáků ZUŠ.

Dědiny: Mše svaté v 18.00 hod. čtvrtek Študlov, pátek Lačnov.

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Vyšel farní zpravodaj.

Klobouky

Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet.

Pro děti, které se zúčastní rorátních mší svatých, bude připravena Betlémská krajina v kostele. Více se dozvíte ve středu na Mikulášské mši svaté.

Ve středu 5. 12. bude Mikulášská mše pro děti sv. v 17.00 hod. Začínáme průvodem. Přineste si lampičky a 1 kus ovoce nebo oříšek do obětního průvodu jako dárek pro Mikuláše.

Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Zveme tímto i všechny děti, pro které bude po mši sv. připravena snídaně na pastoračním domě. Přineste si lampičky.

Lačnov

Na advent je pro děti připravena vzadu v kostele Betlémská krajina. Děti na ni mohou pokaždé mši sv. dolepovat obrázky podle splněného úkolu.

V sobotu po rorátech bude pro děti připravena (již tradičně) snídaně. Děti, nezapomeňte si vzít na tuto mši lampičku.

Pořad bohoslužeb

Zpovídání před Vánocemi 2018 pdf

Ohlášky 25. 11. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna. Po mší svatých v 8.45 hod. a 10.30 hod. se tam budou prodávat knížky pro děti.

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Tvoření adventních věnců bude ve středu v 17 hodin v Pastoračním domě. Přineste si základní materiál: korpus, svíčky, nůžky, kdo může zelené větvičky, popř. ozdoby.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude dnes v 16.00 hod. ve farním kostele. Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na potřeby onkologického centra „MammaHELP“ ve Zlíně. (Toto centrum pomáhá ženám nemocným rakovinou.)

Děkujeme všem farníkům, kteří napekli perníčky pro děti.

Zveme na mládežnickou mši svatou, která bude tento pátek 30. 11. ve 20.00 hod. v kostele v Lačnově. Hlavním hostem bude P. Petr Bulvas.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově David Dorňák a Lenka Válková, oba z Klobouk.

Mládež děkanátu zve na akci „Na kafe s“, která se uskuteční tuto sobotu 1. 12. od 15.00 hod. ve Štítné v sále místní školy. Více informací na facebooku nebo na www.animak.cz.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se koná tuto sobotu 1. 12. Více informací na www.agkm.cz.

Od pondělí začínáme zapisovat na faře intence mší svatých na celý příští rok. Na vesnicích po mši svaté v sakristii.

Příští neděli budeme žehnat adventní věnce.

Pořad bohoslužeb

Ohlášky 18. 11. 2018

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Setkání seniorů Obzor bude v úterý v 15.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Tento pátek po mši svaté ve farním kostele bude adorace s chválami.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude příští neděli 25. 11. v 16.00 hod. ve farním kostele.

V rámci mikulášské nadílky moc prosíme farníky o napečení perníčků pro děti. Perníčky doneste nejpozději do tohoto pátku 23. 11. na faru. Děkujeme.

Zveme na mládežnickou mši svatou, která bude za 14 dní v pátek 30. 11. ve 20.00 hod. výjimečně v kostele v Lačnově. Hlavním hostem bude P. Petr Bulvas.

Mládež děkanátu zve na akci „Na kafe s“, která se uskuteční v sobotu 1. prosince od 15.00 ve Štítné v sále místní školy. Více informací na facebooku nebo na www.animak.cz.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 1. prosince. Více informací na www.agkm.cz.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb